23. oktoober 2002 kell 6:54

ETV kutsub kokku laiendatud programminõukogu

ETV kutsub novembri alguses kokku laiendatud programminõukogu, mis peab hindama eetris olevat programmi ja tegema ettepanekuid ning parandusi.

Sarnane konsultatiivkogu toimib erinevates Euroopa maades, teatas ETV. Eesti Televisiooni juhatuse esimehe Ilmar Raagi sõnul on vajadus selle järele eriti suur neis vähestes maades, kus rahvustelevisioon reklaami ei näita.

'Selline televisioon ei saa oma tegevuse tulemuslikkust rahaliselt mõõta. Kuna ETV eesmärk on levitada Eestis elamise väärtusi, siis nende väärtuste mõtestamiseks on vajalik ka tihedam side ühiskonna erinevate huvigruppide esindajatega,' ütles Raag.

Laiendatud programminõukokku on palutud Eesti ühiskonna arvamusliidrid, inimesed kellega arvestatakse ning kelle mõtted ja ideed ärgitavad teisi tegudele. ETV laiendatud programminõukogusse on palutud Tiit Karuks, Hanno Soans, Andres Noormets, Tiia Teder, Rein Veidemann, Timo Steiner, David Vseviov, Jaak Lõhmus, Priit Hõbemägi, Sulev Valner, Margit Kilumets, Mihkel Mutt ja Ainar Ruussaar.

'ETV jaoks on tähtis, et laiendatud programminõukogu liikmed oleksid siiski iseseisva mõtlemisega isiksused ja esindaksid eelkõige omi vaateid,' märkis Raag. 'Igalt laiendatud programminõukogu liikmelt oodatakse lühiettekannet teemal paremad ja halvemad nähtused ETV-s.

Samuti palutakse kõigil liikmetel hinnata ETV saateid 5-palli süsteemis. Kriteeriumiks oleks, et saade sobiks paremasse, kvaliteetsemasse ja huvitavamasse rahvustelevisiooni programmi.' ETV loodab ühise arutelu käigus arvamusliidritega leida eelkõige vastuseid küsimustele: mis saated jätkuvad, milliseid oleks vaja muuta, mille järele on ühiskonnas puudus. Eesti Televisiooni laiendatud programminõukogu soovitustel ja nõuannetel oleks kõrge moraalne kaal järgneva kevad- ja sügishooaja programmi kujundamisel.

Hetkel kuum