Sulev Oll • 20. november 2002 kell 8:35

Tööturuameti töötajad said toimetulekutoetust

Tööturuameti töötajate madalad palgad on viinud selleni, et ameti töötajate hulgas on ka toimetulekutoetuse saajaid.

'Toimetulekutoetust sai Tallinnas viis-kuus inimest,' ütles ameti peadirektor Mati Ilisson. 'Meie töötajate keskmine palk on ametite seas viimane.'

Eelmisel aastal oli tööturuametis keskmine palk 4225 krooni, konsultantide-klienditeenindajate palgatase on sellest umbes 1000 krooni madalam.

'Rakse on sel juhul nõuda kompetentsust, viisakust, ka raske kliendiga tegelemise oskust,' rääkis Ilisson. 'Samas nõuan ma oma alluvatelt ikkagi, et klient lahkuks positiivse tundega, saaks abi.'

Ka erinevate ametite palgaerinevusi pidas Ilisson liiga suureks. 'Samas pole keegi ilmselt lähtunud sellest, et mõnda ametit peaks järgi upitama,' sõnas ta. 'Kui palk tõuseb kolm protsenti, siis kõigil, kui jääb nulli, siis ka kõigil.'

Ilissonile praegu kättesaadavate andmete kohaselt ei tõuse tööturuametis palk ka järgmisel aastal. 'Aktiivsemad töötajad kipuvad ära minema, ka praegu on üks meie töötaja saanud erafirmast pakkumise, kus ka katseajal on palk suurem kui siin,' lausus Ilisson.

Samas väitis peadirektor, et mitte kõiki töötajaid ei vaata esimesena palganumbreid. 'Paljud on oma ala fanaatikud,' rääkis ta. 'Ka minu jaoks on töö siin väljakutse, tahan viia ameti euroopalikule tasemele.'

Hetkel kuum