Tarmo Riisenberg • 25. november 2002 kell 11:26

Maavara kasutusloa rikkumine tõi 15 000 krooni trahvi

Harjumaal karistas Keskkonnainspektsioon lubjakivi kaevandavat aktsiaseltsi kasutusloa tingimuste rikkumise eest 15 000 krooni suuruse trahviga.

Aktsiaselts ületas talle loas määratud aastast kaevandamiskogust, rikkudes sellega loa nõudeid.

2001. aastal kaevandas aktsiaselts Tallinna linnas ja Rae vallas asuvas karjääris 112 000 m3 lubjakivi, kasutuslubade järgi on tal lubatud aastas kaevandada 25 000 m3.

Pühalepa vallas tegutsevale aktsiaseltsile määras keskkonnainspektor jäätmeseaduse rikkumise eest kokku 8000 krooni trahvi.

Aktsiaselts kogus oma maa-alale kaevatud auku olme- ja ohtlikke jäätmeid - jäätmete keskkonda viimine väljaspool selleks ettenähtud jäätmekäitluskohti on keelatud. Ka põletas aktsiaselts oma maa-alal ligi tonn jäätmeid, omamata selleks jäätmeseadusega nõutavat jäätmeluba.

Aktsiaseltsi vastutavat isikut Sulevit (55) karistati samuti rahatrahviga, sest ta ei ole korraldanud jäätmete üleandmist jäätmeluba omavale jäätmekäitlejale ning on eiranud ohtlike jäätmete käitlustingimusi, mille kohaselt tuleb vältida ohtlike jäätmete segunemist tavajäätmetega.

Hetkel kuum