Tarmo Riisenberg • 25. november 2002 kell 12:28

Tarbijakaitseamet kontrollis Eestis müüdavate juustude kvaliteeti

Käesoleva aasta oktoobris võttis Tarbijakaitseamet kauplustest testimiseks erinevate tootjate poolt valmistatud juustusid.

Sensoorsel analüüsil hinnati kuue juustu välispinda, lõikepinda, konsistentsi,

lõhna ja maitset. Hindamisskaala maksimumhindeks oli 5 - väga hea, täielikvastavus kvaliteedinõuetele ning miinimumhinne 0 - ebapiisav,hindamiskõlbmatu. Ükski hinnatud juust maksimumhinnet ei saanud jahindamiskõlbmatuks juuste ei tunnistatud.

Hinnete summad hindamisskaala järgi olid järgmised:

* RANNA JUUST 3,0 punkti* EESTI JUUST (valmistaja Piimandusühistu E-Piim Põltsamaa Meierei)3,8 punkti* HOLLANDI LEIBJUUST 3,2 punkti* EESTI JUUST (valmistaja Tori-Selja PÜ ) 3,6 punkti* SAARLASE JUUST 2,5 punkti* GEFILUS JUUST 4,7 punkti

Hinnete summad näitavad, et kõige parema kvaliteediga juustuks sensoorsel

hindamisel tunnistati Soome päritoluga GEFILUS JUUST ja kõige madalamahinnete summa sai Leedu päritolu SAARLASE JUUST. SAARLASE JUUSTU kvaliteediviis alla kõrvalmaitsena tuntav väga tugev sööda maitse ja pärmine maitse.

Lisaks sensoorsele hinnangule uuriti EESTI JUUSTU (valmistaja E-Piim), RANNA

JUUSTU ja GEFILUS JUUSTU koostist Tallinna Veterinaar- ja Toiduametilaboratooriumis. Selgus, et RANNA JUUST (valmistaja AS Rakvere Piim) jaEESTI JUUST (valmistaja Piimandusühistu E-Piim) sisaldasid säilitusainet E252 (kaaliumnitraat), mida tarbijale müügipakendi märgistuses ei olnudteavitatud. Valmistaja ettevõtetele on määratud rahatrahvid.

Esinenud puudustest on informeeritud juustu müüjaid, valmistajaettevõtteid

ja importijaid, kes on koheselt asunud esinenud puuduseid kõrvaldama.EESTI JUUSTU ja RANNA JUUSTU valmistajad on teinud uued müügipakendimärgistused, kus juustu koostises on märgitud säilitusaine KNO?. PacketlineOÜ on tugevdanud kontrolli SAARLASE JUUSTU maitse osas enne pakendamist.

Hetkel kuum