26. november 2002 kell 15:07

Maaelu edendamise sihtasutus põhjendab Haidary toetamist

Maaelu edendamise sihtasutus põhjendab Rapla Dairy toetamist vajadusega säästa tekkinud olukorras piimatootjaid.

Paljud Rapla Dairyle piima tarninud piimatootjad on meeleheitel, sest järjest küsitavam on tarnitud piima eest raha saamine ja seega ka tootmise jätkamine. Ettevõtte raske olukord mõjutab otseselt talle toorpiima müünud põllumehi, kirjutab Maaelu edendamise sihtasutus nõukogu liige Viktor Sartakov.

Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) eesmärk on põllumajandustootjatele ja maaettevõtjatele tegevuseks vajalike vahendite võimaldamine. MES on loodud selleks, et aidata põllumajandustootjad ja maaettevõtjad üle ajutistest majandusraskustest.

Pean põllumajandustootjana nentima, et MES-i nõukogu huvitab Lacto Agro Grupi ja Rapla Dairy käekäik vaid niivõrd, kuivõrd nende käekäigust sõltub paljude piimatootjate käekäik. Minu arvates on väärib põhjalikku arutelu iga taotlus, mis sisaldab selgeid ettepanekuid, kuidas piimatootjaid neist sõltumatult tekkinud raskest olukorrast välja aidata.

Seepärast on igati tervitatav, et MES nõukogu kaalub muuhulgas tõsiselt ka Tallinna Äripanga taotlust laenu saamiseks. Tallinna Äripanga ettepanek sisaldab ühe võimaliku lahendi piimatootjate olukorra parandamiseks.

Rõhutan, et MES nõukogu ei aruta mitte raha eraldamist Rapla Dairyle või Lacto Agro Grupile, vaid laenu andmist Tallinna Äripangale, kes võtab edasised riskid enda kanda. Kui MES nõukogu teeb otsuse anda Tallinna Äripangale laenu, sõlmib MES Tallinna Äripangaga lepingu, mis tagab, et MES-i antud laenusumma kasutatakse piimatootjatele tarnitud piima eest tasumiseks.

Tõsi, see samm annaks hingetõmbeaega ja seega arenguvõimaluse ka Lacto Agro Grupile ja Rapla Dairyle. See on MES-i jaoks aga kõrvalise tähtsusega. Meie esimene huvi on, et põllumajandustootjad ei läheks ridamisi pankrotti.

Hetkel kuum