9. detsember 2002 kell 14:29

Tallinna kesklinna valitsus trahvis hooldustööde tegijaid

Tallinna Kesklinna valitsus maksis lepingupartneritele tegemata või mittekvaliteetselt tehtud hooldustööde tõttu vähem raha.

ASile Vare tänavapuhatuse ja haljasalade hoolduse eest mõeldud summasid vähendas valitsus novebris vastavalt 16 034 (10% lepingu mahust) ja 1232 (20%) krooni ning Tänavapuhastuse ASi tasu kahanes 23 241 krooni (15%) võrra.

Kesklinna vanema Kristen Michali sõnul on tänavate heakord igatalvine probleem, mis väga otseselt mõjutab kõigi kesklinnas viibijate heaolu. 'Et probleemid korduvad aastast aastasse, ei näe me muud võimalust, kui karmistada järelvalvet meie partnerite tegevuse üle ja rakendada vajadusel lepingutes ette nähtud sanktsioone,' sõnas Michal.

Hetkel kuum