Andres Reimer • 13. detsember 2002 kell 14:52

Rahandusministeerium muudab käibemaksuseadust

Ministeerium annab käibemaksule euroopaliku sära, teatas Rahandusministeerium.

Üheks olulisimaks muudatuseks on käibemaksukohustuslaseks registreerimise

ning registrist kustutamise osas tehtud muudatused . Kehtivas seadusesregistreeritakse isik avalduse esitamise kuule järgneva kuu esimese kuupäevaseisuga, kuid eelnõu kohaselt registreeritakse isik 250 000 krooni suurusekäibe täissaamise kuupäeva seisuga. Jätkuvalt võib isik esitada avaldustenda käibemaksukohustuslaseks registreerimiseks ka enne kohustuslikupiirmäära täissaamist.

Vastavalt eelnõule võib maksukohustuslane esitada avalduse enda registrist

kustutamiseks, kui tema arvestuste kohaselt ei ületa tema maksustatav käivejärgneva 12 kuu jooksul seaduses nimetatud piirmäära. Kuid kui samakalendriaasta jooksul tema maksustatav käive jõuab 250 000 krooni piirini,registreeritakse ta uuesti käibemaksukohustuslasena.

Eelnõus on täpsustatud sisendkäibemaksu mahaarvamise põhimõtet (KMS § 20

lõige 1). Eelnõus on selgelt välja toodud põhimõte, et maha saab arvatasisendkäibemaksu, mis on seotud ainult maksustatava käibega ja teatudjuhtudel ka tehingutega, mida ei loeta käibeks. Sisendkäibemaksumahaarvamise põhimõtet eelnõu ei muuda, kuid eelnõu tekstis on see põhimõtevõrreldes kehtiva seadusega selgemini sätestatud.

Täpsustatud on ka kinnisasjade puhul ümberarvutuse tegemise sätteid. Lisatud

on põhimõte, et sisendkäibemaksu ümberarvestust tuleb KMS § 23 lõikes 7sätestatud tingimustel teha mitte ainult kinnisasja maksuvabalvõõrandamisel, vaid ka kinnisasja maksuvaba käibe tarbeks võimitteettevõtluses kasutamisele võtmisel.

Kehtivas seaduses ei maksustata käibemaksuga postiteenust. Kuna postiteenuse

mõiste on väga lai ja hõlmab ka teenuseid, mis vastavalt kuuendaledirektiivile ei ole maksuvaba postiteenus, näiteks kullerteenused, oneelnõus täpsustatud, milline postiteenus on käibemaksuvaba. Eelnõu kohaselton maksuvaba universaalne postiteenus postiseaduse mõistes ja postiseadusegaettenähtud korras riiklike pensionide, abirahade, toetuste ja hüvitisteposti vahendusel väljamaksmine.

Rahandusministereium esitas eelnõu 17. detsembril toimuval Valitsuse

Istungil arutamiseks.Käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu jõustumiseajaks on planeeritud 2003. aasta 1. aprill.

Käibemaksuseadus ühtlustatakse Euroopa Liidus käibemaksuga

maksustamist reguleeriva Euroopa Ühenduste Nõukogu Kuuenda Direktiiviga(77/388/EMÜ).

Hetkel kuum