Väinu Rozental • 15. detsember 2002 kell 22:00

Sylvester ja Stora Enso kirjutavad veel tänavu alla ühinemislepingule

Sylvesteri nõukogu esimees Mati Polli kinnitas, et mõlemal lepingupoolel on tahe viia protsess ikka sellel aastal lõpule. "Lepingu jõustumine sõltub aga konkurentsiameti heakskiidust," lisas Polli.

Polli sõnul pole lepingule, mille kohaselt omandab Stora Enso kogu Sylvesteri metsavarumisfirmad ja 66 protsenti Sylvesteri puidutööstusest, täna veel alla kirjutatud. "Ma ei oska öelda kindlat kuupäeva, kuid see võib teoks saada juba järgmisel nädalal," ütles Polli reedel. "Anname kohe pressiteate, kui leping on allkirjastatud."

Polli põhjendas lepingu lõpliku vormistamise ja sõlmimise venimist lepingu suure mahu ning juriidilise keerukusega. "Lepingule saame alla kirjutada siis, kui lahendatud on kõik tehnilised ja juriidilised probleemid," seletas Polli. "Pealegi peavad alla kirjutama kõik lepingupooled ja Sylvesteril on aktsionäre palju."

Augusti algul suurenes Sylvesteri aktsionäride ring senise üheksa asemel 97 inimeseni. Sylvesteri aktsionärideks said kõik Sylvesteri tütarettevõtete eraaktsionärid.

Sylvester ja Stora Enso Timber avalikustasid ühinemise kavatsuste protokolli augusti keskel. Ajakirjanduses ilmunud spekulatsioonide kohaselt võib suurtehingu hind jääda 1,5-2 miljardi krooni vahele.

ASi Sylvester ja Stora Enso Timberi ühinemisleping ei jõustu mitte kohe pärast allakirjutamist, vaid alles pärast konkurentsiameti kinnitust.

Seaduse kohaselt on konkurentsiametil esimeses ringis aega koondumistaotluse esitanud firmade materjalide läbivaatamiseks vähemalt kuu aega ja kahtluse korral veel neli kuud. Konkurentsiamet peab kontrollima, kas koonduvad ettevõtted ei saavuta turgu valitsevat seisundit ehk kas nende turuosa ei ületa 40 protsenti.

Ajakirjanduses on läbi jooksnud arvutused ja kahtlused, et kuna augustis koondas Sylvester endaga ASi Forestex, ASi Pärnu Mets ja ASi Karo Mets, võib Sylvesteri ja Stora Enso ühinemisel ületada turuosa kriitilise 40 protsendi piiri. "Meie materjalid näitavad, et ühinemine ei tohiks turgu mõjutada ja meie turuosa ei tohiks pärast ühinemist kriitiliseks muutuda," rääkis Mati Polli. "Pealegi puudutab see piirilähedane seis vaid väiksemat osa lepingust ehk palgihangete turgu, saematerjali tootmise osas ei saa kriitilisest piirist juttugi olla."

Hetkel kuum