6. veebruar 2003 kell 7:34

EMT grupi puhaskasum kasvas aastaga 13%.

EMT grupi 2002. aasta puhaskasum oli 856 mln krooni kasvades 2001.aastaga võrreldes 13%.

EMT grupi 2002. aasta äritulud moodustasid 2,457 mln krooni, kasvades aastaga 11%.

Grupi tegevuskulud ulatusid 1,260 mld kroonini kasvades 10%. EMT grupi tegevuskasum enne põhivara kulumit oli 1,197 mld krooni ja tegevuskasumi marginaal 49%.

Grupi emaettevõtja AS EMT tulud kasvasid 2002.aastal 9% ja kulud 6%. Kõige kiiremini kasvav tulude kategooria on jätkuvalt SMS ja andmeside, kus 2002. aasta tulud ületasid 2001.aasta tulemust 37%. Oluline kasv, 21% oli ka ettemaksega kaartidest saadavate tulude osas. Kasvasid tulud nii kohalikest kui roaming-kõnedest. Kuutasudest saadav tulu püsis 2001. aasta tasemel. Kulude kasv tulenes eelkõige makstavate sidumistasude kasvust.

AS EMT klientide arv 2002. aasta lõpu seisuga oli 427,5 tuhat, sealhulgas 280,3 tuhat lepingulist klienti ja 147,2 ettemaksega kaardi kasutajat. Aastaga kasvas klientide arv 44,8 tuhande võrra, sealhulgas lepinguliste klientide arv 24,6 tuhande ja ettemaksega klientide arv 20,2 tuhande võrra.

Tuginedes Sideameti hinnangule, et Eesti mobiilside penetratsioon 2002. aasta septembris ulatus 61%-ni, peaks AS EMT turuosa ulatuma 50%-ni.

Keskmine kliendi kohta teenitav tulu 2002.aasta detsembris oli 423 krooni ja 2002. aastal keskmiselt 437 krooni (detsember 2001: 439 krooni, 2001.a. keskmine 452). Detsembrikuine kliendi kohta teenitava tulu langus tulenes eelkõige mitmetest aastalõpu kampaaniatest ja

soodustariifides.

EMT grupi töötajate arv 2002.a. tõusis. Detsembri lõpus töötas grupis 406 töötajat (detsember 2001: 384).

Hetkel kuum