Inno Tähismaa • 17. märts 2003 kell 15:14

Kapo jätkab keskturu mõrva uurimist

Kaitsepolitseis jätkub nelja ja poole aasta vanuse lihamüüja mõrva asjaolude selgitamine.

?Tallinna Keskturul lihalaadimise estakaadi juures inimese surma põhjustanud plahvatuse asjaolude uurimiseks algatatud kriminaalasi on tõepoolest kaitsepolitsei menetluses,? ütles Kaitsepolitsei komissar Olari Valtin. Tema sõnul peatati 1998. aasta 28. novembril toimunud plahvatuse suhtes algatatud kriminaalasja eeluurimine 1999. aasta 13. augustil, kuna vaatamata kõikidele uurimistoimingutele ei olnud tuvastatud plahvatuse toimepanijad.

?Alates eeluurimise peatamisest on nimetatud plahvatuse toime pannud isikute tuvastamiseks jätkatud jälitustööd, kuid vaatamata meie jõupingutustele pole olnud võimalik plahvatuse toime pannud isikuid käesolevaks ajaks tuvastada. Jälitustöö Tallinna Keskturul plahvatuse toime pannud isikute kindlaks tegemiseks jätkub,? ütles Valtin.

1998. aasta 28. novembril lasti keskturul õhku estakaadi juures kaupa laadinud Hinnu farmi töötaja Alar Vetemaa. Ta oli kahe väikse tütre ja poja isa.

Enne pommiplahvatust oli Vetemaa korduvalt oma töökaaslastele rääkinud, et kardab oma elu pärast, kuna keskturu turvatöötajad olid ähvardanud teda õhku lasta. Ta palus julgestuseks temaga kaasa sõita firma juhatajal, ent traagilisel päeval jõudis juhataja kohale kümmekond minutit pärast plahvatust.

Samal ajal ähvardasid turu juhid keskturul kala müünud OÜ Pepekala juhti Pertti Tervoneni. Hinnu farm ja Pepekala polnud nõus täiendavate maksudega, mille turu juhtkond seal kauplevatele firmadele kehtestas. Näiteks Pepekalalt nõuti lepingu järgi paika pandud hinnast 40 korda kõrgemat tasu. Kui Pepekala seda ei maksnud, lõigati läbi firma elektrikaabel, võeti ära vesi ja telefoniühendus. Hiljem lammutati 2 miljonit krooni maksnud kalapaviljon, mille hüvitamist nõuab Pepekala kohtus.

Hetkel kuum