Kadi Heinsalu • 6. mai 2003 kell 10:15

Linn kinnitab munitsipaalmajade üürilepingute vormid

Tallinna linnavalitsus plaanib homsel istungil kinnitada linna omandis olevate eluruumide üürilepingute uued vormid.

Määrusega kinnitatakse peale üürilepingute vormide ka elamu sisekorraeeskirja ning eluruumi üleandmise akti ja vastuvõtmise akti vormid. Vormid kinnitatakse eraldi nii munitsipaaleluruumidele, sotsiaaleluruumile kui ka tööandja elluruumile.

Üürilepingute tingimuste kohaselt peab üürnik maksma üüri kümne päeva jooksul pärast üüriarve saamist.

Üürilepingutes fikseeritakse ka esmakordselt väga täpselt üürniku kohustused eluruumi korrashoiul. Üürnik peab omal kulul hooldama ja korras hoidma üüripinna seinu, lagesid ja põrandaid, aknaid ning uksi, sanitaartehnikat jne. Samuti peab elanik omal kulul hoolitsema korterisisese elektrijuhtmestiku, pistikupesade jms. korrasoleku eest.

Üürnik ei tohi anda eluruumi allkasutusse.

Lepingut on õigus üles öelda, kui üürnik on üürinik võlgneb üüri summas, mis ületab kolme kuu eest maksmisele kuuluva üüri. Samuti saab lepingu üles öelda, kui üürnik on teinud eluruumile parendusi või muudatusi ilma üürileandja nõusolekuta; kui üürnik ei lõpeta eluruumi lubamatut allkasutust jne.

Hetkel kuum