Ülo Toomsalu • 17. juuli 2003 kell 7:11

EPL: puiduärimees otsib riigilt maksuameti vastu abi

Puiduärimees Indrek Mandre on pöördunud paljude riigiametite poole, et saada õiguslikku hinnangut maksuameti ja menetlustoimingute suhtes.

Oma kirjas ametkondadele, sealhulgas ka peaministrile, õiguskantslerile, riigi peaprokurörile, kaitsepolitseile ja rahandusministrile, kirjutab Mandre, et ?käesoleva kirja ärakirja saatmisega ülalnimetatud institutsioonidele palub Adonis Baltic Timber Group (ABTG) neilt võimaluse korral kaitset ja sekkumist, tõkestamaks maksuameti ja tema allasutuste õigusvastase tegevuse jätkumist ABTG ning ABTG juhatuse liikmete Indrek Mandre ja Rein-Lembit Palipea suhtes?, vahendab Eesti Päevaleht.

ABTG vägikaikavedu Tallinna juriidiliste isikute maksuametiga (MA) on kestnud üle kahe aasta, kuna maksuamet peatas ettevõttele 2001. aasta jaanuari, veebruari ja märtsi enammakstud käibemaksu tagastamise, kokku 10,2 miljonit krooni. 2001. a märtsi käibemaksu tagastamise peatamise vaidluses jättis riigikohus 9. aprilli 2003 otsusega jõusse Tallinna halduskohtu 28. novembril otsuse, mis tühistas MA käibemaksu tagastamise peatamise. Kohtu otsuses seisis: ?Kui MA ei suuda korrektselt motiveerida ja tõendada ABTG poolt maksuseaduse rikkumise tunnuste tuvastamist või rikkumise fakti, kriminaalasja algatamise avalduse esitamist ja ABTG potentsiaalset maksejõuetust siis peab MA maksusumma tagastama.?

?Maksuamet peab lisaks peatamisotsuse õigusliku aluse korrektsele tuvastamisele kaaluma selle vajalikkust ja proportsionaalsust ning selle tagajärgi ettevõtte majandustegevusele. Kui nad seda ei suuda, siis peavad nad enammakstud maksusumma tagastama,? lausus Mandre. ?Kuid nemad läksid teist teed ja tegid uue käibemaksu tagastamise peatamise otsuse, kuid ei maininud selles sõnagi halduskohtu poolt seatud kolme tingimuse täitmist.

11. aprillil 2002 otsisid maksupettuste uurimise keskuse (MUK) töötajad läbi ABTG kontori, viisid kaasa üle 3000 dokumendi ja palusid jutuajamisele ka Indrek Mandre ja ettevõtte teise juhatuse liikme Rein Lembit Palipea. MUKi kontoris selgus, et mõlemad mehed arreteeritakse ning nad toimetati Rahumäe kinnipidamiskohta.

Tallinna halduskohtus tunnistas 26. juunil 2003 Indrek Mandre ja Rein-Lembit Palipea kahtlustatavana kinnipidamise õigusvastaseks.

ABTG juht ei välista, et mõni kompetentne uurimisorgan alustab nii ABTG asjas uurimist, et selgitada maksuameti ja MUKi ametnike ja uurijate käitumise õiguspärasust.

Hetkel kuum