Rivo Sarapik • 3. november 2003 kell 22:00

Rahvusvahelise kiirkulleriteenuse hind jääb järgmisel aastal samaks

Kullerteenuste hinnad sõltuvad üldiselt turul olevast nõudlusest antud teenuse ja toote järele. Kullerteenuste osas on turg iga aastaga kasvanud ehk nõudlus pidevalt suurenenud. Teiselt poolt mõjutab hinnakujundust investeeringute tase näiteks teenuse valiku laiendamisse, teenuse taseme tõstmisse ehk lisaväärtuse loomisse.

Kuna klientide nõudmised pidevalt kasvavad ja nende täitmine vajab investeeringuid, siis kullerteenuste hindade langemist lähiaasta jooksul ette näha ei ole.

Viimased tõsisemad hinnamõjutused kogu maailma kullerteenuste turul on olnud lennukikütuse hinnatõus maailmaturul ja investeeringud lennuveo turvalisuse tõstmisse pärast 11. septembrit 2001.

Hetkel on hinnakujundusprotsess käimas. Järgmisel aastal lisandub DHL-i tootevalikusse lisateenuseid, mis on seotud ELiga. Eeldatavalt on teenuste kallinemine võrdeline inflatsiooni määraga.

Kuna hinnatase ekspresskättetoimetamise teenuse turul on stabiliseerunud, ei ole UPSi poolt hetkel pakutavate teenuste osas suurt hinnakõikumist oodata. Seda ka Euroopa Liiduga liitumisel. Samas ei ole keegi ära jätnud inflatsiooni, mida peame arvesse võtma ka meie.

Järgmise aasta jooksul laieneb märgatavalt ka UPSi poolt Eestis pakutavate teenuste valik ning seda eelkõige odavamate teenuste võrra.

Suuri muutusi kullerteenuse hindade osas ei ole turul tervikuna viimase kahe aasta jooksul olnud. Ehkki turule on sisenenud uus tugev ja kreatiivne kullerteenuse pakkuja, ei näe ma kullerfirmade vahelist hinnasõda.

Eesti liitumise järel Euroopa Liiduga, avaldab kullerteenuse hinnale selget mõju ennekõike kütuse aktsiisimäära tõus ning tööjõukulude kasv.

Kulud tervikuna suurenevad 3-5. Ent hästi läbimõeldud strateegia, näiteks outsourcing ja äriprotsesside optimeerimine, lubab meil jätta hinnad tõstmata.

Hetkel kuum