Tõnis Oja • 23. november 2003 kell 22:00

Otsustajad on hästi informeeritud

Ühiskondliku leppe teksti on lugenud 27 protsenti Äripäeva sihtgrupist, st ettevõtete omanikud, tegevjuhid/juhatuse liikmed, finantsjuhid ja turundusjuhid. Leppe kohta või arvamusi leppe kohta on lugenud või kuulnud peaaegu kaks kolmandikku küsitletutest ehk täpsemalt 60 protsenti.

Tulemused erinevad oluliselt uuringufirma Faktumi läbiviidud küsitlusest, kus selgus, et leppest oli kuulnud või kommentaare lugenud vaid 14 ja teksti ennast lugenud ainult üks protsent elanikkonnast.

Ajendatuna uuringukeskuse Faktumi oktoobris läbiviidud uuringust ühiskondliku kokkuleppe kohta riigi elanikkonna hulgas, millest selgus, et elanikkonna informeeritust ei saa pidada kõrgeks, otsustas Äripäev uurida oma lugejate informeeritust sellest leppest. Viie tööpäeva jooksul küsitleti telefoni teel 142 Äripäeva lugejat (igapäevaseid lugejaküsitlusi, kus Äripäeva sisu kohta vastab ca 30 otsustajat, tehakse juba neli aastat).

Valisime välja kaks Faktumi poolt esitatud küsimust, mis puudutasid lugejate informeeritust. Ehkki teaduslikult ranget võrdlust kahe küsitluse vahel tõmmata ei saa, usun, et üldjoontes on tulemused omavahel siiski võrreldavad.

Samas on tulemused ka võrdlemisi loogilised. On ju otsustajad ühiskondlikult aktiivne elanikkonna grupp ning ühiskondliku leppe sisu võiks ja peaks Eesti ettevõtluskeskkonda oluliselt mõjutama. Teiseks põhjuseks, miks ettevõtjad on nn tavaelanikega võrreldes leppest rohkem huvitatud, võib olla Eesti ühe autoriteetsema ettevõtja, Aadu Luukase persoon.

Ka Äripäeva korraldatud küsitlusest tuli selgelt välja, et nende jaoks, kellel oli küsimuse vastu huvi, oli ka piisavalt informatsiooni. Äripäeva lugejatest arvas peaaegu veerand, et kokkuleppe kohta oli informatsiooni täiesti piisavalt ning rohkem kui kolmandiku arvates piisavalt.

Ehkki otsustajate informeeritus ühiskondlikust leppest on üllatavalt suur, on nende usk selle realiseerumisse tagasihoidlik. Kui küsisime lugejate hinnanguid leppe kohta, siis vastused: ?Ei usu sellesse,? ?Mõttetu sel kujul?, ?Tore asi, aga ei saa võtta tõsiselt?, on vaid osa avaldatud arvamustest. Domineerisid arvamused ühiskondliku leppe vajadusest, aga pessimism selle realiseerimise suhtes oli võrdlemisi suur.

Hetkel kuum