ÄP fototoimetus • 27. november 2003 kell 22:00

Ärikeelu määrab kohus

Pankrotiseaduse § 35 mõtte kohaselt on ärikeeld kaitsevahend võlausaldajate nõuete tagamiseks, mis füüsilisest isikust pankrotivõlgniku puhul rakendub seadusest tulenevalt igal juhul ning mille rakendamine juriidilisest isikust pankrotivõlgniku juhtorganite liikmete, omanike ja töötajate suhtes oleneb kohtu otsustusest.

Kohus võib võlgniku pankroti korral määrata, kes ei või pankrotimenetluse lõpuni olla ettevõtja, juriidilise isiku juhatuse või seda asendava organi liige, juriidilise isiku likvideerija, prokurist ja pankrotihaldur. Selle normi kohaldamiseks ei pea kohus pidama istungit ega eelnevalt kuulama ära isikut, kelle suhtes on esitatud ärikeelu rakendamise taotlus.

Kehtivate ärikeeldude loetelu on äriregistri kodulehel. Saab teada nime, isikukoodi ning mis ajast ärikeeld kehtib ja millega seoses see on kehtestatud. Samuti kohtumääruse, millega ärikeeld kehtestati. Samas on ära toodud ka kehtetud ärikeelud. Hetkel on kehtiv ärikeeld 44 inimesel.

Vaata: info.eer.ee/ari/ariweb_package12.arikeelud?keel=0

Allikas: Riigikohus, Äripäev

Autor: ÄP

Hetkel kuum