Gea Velthut-Sokka • 10. detsember 2003 kell 10:25

Ettevõtjad eksivad kõige rohkem teeninduseeskirjade vastu

Tallinna tarbijakaitseteenistuse järelevalve osakond on tänavu kontrollinud 1676 pealinna ettevõtet ja määranud rahatrahve 1,2 miljoni krooni ulatuses.

Ühtekokku kontrollisid osakonna inspektorid 11 kuuga 1676 kaubandus-, teenindus - ning toitlustusettevõtet ja tänavakaubandusega tegelevat ettevõtet, teatas Raepress. Neist 850 suhtes algatati väärteomenetlus. Kõige rohkem on sel perioodil avastatud teeninduseeskirja nõuete rikkumisi ja kauplemisloata kauplemisi. Samuti puudusid paljudel kontrollitud ettevõtetel saatedokumendid või ei esitatud nõuetekohaseid dokumente ning tuvastati nõuetekohase kasutamisjuhendita või teabeta kaupade müüki.

11 kuuga pöördus hinna- ja tarbijakaitseteenistuse poole 1819 tarbijat, novembris 148 korral. Kõige enam kaebusi on laekunud elamumajanduse, kommunaalteenuste, kaubanduse ja teenindusega seoses. Viimasel kuul sagenesid aga linnakodanike kaebused, kus kurdeti korteriühistus toimuva üle.

Hinna- ja tarbijakaitseteenistuse tarbijapoliitika osakonna juhataja Arne Tunise sõnul on mitmed pöördumised seotud korteriühistute tegevusega: juhatuse ja üldkoosoleku pädevus, hooldamiskulude jaotus ja üürnike kulud korteriühistus. 'Samuti kurtsid kodanikud, et ühistu juhatused ei täida korteriühistu seaduses sätestatut, juhatus ei anna majaelanikele informatsiooni remondifondi või muude kulutuste kohta ning üldkoosoleku kokkukutsumisel ja läbiviimisel eirab juhatus seadust,' märkis Tunis. 'Paljud korteriomanikud ei ole rahul ka juhatustega, kes aitavad jõukamatel korteriomanikel üldkoosolekutel oma tahtmist läbi suruda.'

Linnavalitsuse infosaalis asuvas tarbija infopunktis saab inimene vastuse lihtsamatele tarbija õigusi puudutavatele küsimustele. Juhul kui on alust arvata, et tarbija õigusi on rikutud, koostatakse avaldus, mis edastatakse menetlemiseks tarbijapoliitika osakonnale. Mõne aja pärast võtab ametnik inimesega ühendust ja annab teada tema probleemi lahendamise käigust.

Hetkel kuum