16. detsember 2003 kell 22:00

Kaugtöö muudab intraneti oluliseks

Imetlusega tõden, kuidas järjest suurem hulk organisatsioone on aru saanud mobiilse suhtlemise ja internetiseerumise kasulikkusest.

Heaks õppetunniks on kahtlemata ka viimaste aastate sündmused, mis näitavad uute dünaamiliste, kiirete ja mobiilsete organisatsioonide tegutsemisefektiivsust.

Ilmselt on parimaks näiteks säärasest organisatsioonist kahe aasta tagune terroristide rünnak maailmakaubanduskeskusele ? organisatsioon tegeles mobiilselt ja ei vajanud oma peadpööritavate eesmärkide saavutamiseks sisuliselt muud kui virtuaalset kommunikatsiooni, motivatsiooni ja mõnda taskunuga.

Loomulikult võib see näide paljusid pahandada, aga tasub mõelda, kas kellelgi firmas on saavutatud ligilähedanegi efektiivsus.

Ülaltoodud skeemil on ära toodud vaid mõned intraneti paljudest eelistest. Sageli on suures plaanis hoopis olulisem see, et tänu intraneti kasutusele võtmisele muutuvad ettevõttes inimeste hoiakud ning osatakse olla valmis jätkuvateks muutusteks seoses pideva internetiseerumisega.

Ettevõtted peavad tajuma, et mobiilne töö, vaba tööaeg, samuti liberaalne suhtlemine ning kiire infovahetus on vältimatud osad juba toimunud põhimõttelistest muutustest töö- ja ärimaailmas.

Kuna tänapäeval on informatsiooni liikumise kiirus oluliselt suurenenud ning pidev võrgus olemise vajadus ka ratsionaalsete tulemustega põhjendatud, on ilmselt vaid lähiaastate küsimus, millal ka Eestis aktsepteeritakse nimetatud muutusi ulatuslikumalt.

Tulevikus hästi toimiv organisatsioon ei oma midagi, mida ei ole otseselt vaja, põhitöökohaga töötajaid on vähem ning kaasatud on piisavalt partnereid, kes suudavad tegutseda projektipõhiselt, eraldiseisvalt, mobiilselt ja pidevalt ühenduses olles.

Autor: Villu Parvet

Hetkel kuum