Peeter Raidla • 3. veebruar 2004 kell 8:30

Ametiühingud ei kooskõlastanud sotsiaaldialoogi seaduse eelnõu

Eesti Ametiühingute Keskliit teatas eile sotsiaalminister Marko Pomerantsile, et ei kooskõlasta sotsiaaldialoogi seaduse eelnõu.

Keskliit tegi ette­paneku reguleerida eelnõus käsitletud küsimusi kahe eraldi õigusaktiga.

EAKL juhib tähelepanu eelnõu arvukatele puudustele. Nii ei aita eelnõu lahendada reaalsuses töötajate informeerimisega ja konsulteerimisega seonduvaid probleeme. Kuigi eelnõu eesmärk on rakendada Eesti tööõiguses kaht EL direktiivi, on seda paljudes küsimustes tehtud ebakorrektselt või pealiskaudselt.

EAKL on seisukohal, et seadus töötajate teavitamisest ja nende arvamuse ärakuulamisest peab Eesti ettevõtetes looma tingimused toimivaks dialoogiks töötajate esindajate ja tööandja vahel. See eeldab informeerimise ja konsulteerimise korra, teemaderingi, pädeva tasandi jpt küsimuste sätestamist, mis esitatud eelnõus puuduvad.

Hetkel kuum