6. veebruar 2004 kell 13:39

Politsei: pangakonto müüjatele kuni kümme aastat

Politsei hoiatab, et pangakonto müümine rahapesijatele on kuritegu ja selle eest võib müüjat karistada kuni kümne aastase vabadusekaotusega.

Keskkriminaalpolitsei (KKP) andmetel on viimasel ajal sagenenud juhtumid, kus inimesed on peale pangakonto avamist müünud konto võõrale, kes kasutab seda rahapesuks. KKP hinnangul võib taolisi juhtumeid olla sadakond.

Rahapesu andmebüroo teatel sagenevad juhtumid, kus inimene avab oma dokumentidega pangakonto, võtab pangakaardi ja internetipanga paroolid ja müüb need mõnesaja krooni eest teistele isikutele kuritegude toimepanemiseks. Levinuma skeemi alusel kasutavad kurjategijad ostetud pangakontosid internetioksjonitel fiktiivse kauba müümisel saadava tulu väljavõtmiseks.

Pangas kliendilepingut sõlmides annab inimene allkirja, et ei anna pangakonto elektroonseid vahendeid teise isiku kätte. ?Kui sellise pangakonto kaudu on toime pandud kuritegu või kantakse sellele kuritegelikul teel saadud tulu, on kontolepingu sõlmija kuriteole kaasaaitaja, kuna loob sellega kuriteole vajalikud tingimused,? ütles rahapesu andmebüroo ülemkomissar Arnold Tenusaar.

Olenemata sellest, kas selline kliendilepingu sõlmija sai oma konto edasiandmise eest hüvitise või tegi seda tasuta, saab teda võtta kriminaalvastutusele. Karistus sellise teo eest sõltub toimepandud kuriteost ja menetluse käigus väljaselgitatud asjaoludest. Karmimaks võimalikuks karistuseks on kümme aastat vabadusekaotust. Karistusele võib kaasneda ka vara erikonfiskeerimine.

Politsei soovitab pankade klientidele tuleviku turvalisemaks muutmiseks:

1) ärge müüge ega andke edasi oma pangakaarte ega internetipanga paroole, sellest võib tulla rohkem kahju kui kasu;

2) lugege tähelepanelikult läbi kõik dokumendid, millele te pangas alla kirjutate;3) kui te loetut ei mõista, paluge see pangatöötajal ära seletada;4) kui teie pangakaart või paroolid lähevad kaduma, teatage sellest panka võimalikult kiiresti;5) kui teie pangakontol toimub mõni tehing, millest te midagi ei tea, teatage sellest kiiresti panka.

Hetkel kuum