Hansapank õpetab töötajaid õppefilmi abiga

Edulugude kasutamine firma arendustegevuses pole uus nähtus ? parimaid töötajaid võib tunnustada avalikult, riputades nende fotosid veebi või kirjutades neist firma siselehes. Eeskujuks toomine on igati tervitatav nii firma kultuuri kui ka juhtimise seisukohalt. Ometi pole sellisel viisil firma väärtuste ja parimate praktikate kinnistamisel interaktiivset loomu. Tublide näited ei sunni meid tingimata veel nendelt õppima.

2003. aasta personaliuuringu põhjal leidis Hansapank, et töötajate arendamise kompetents on üks juhtide olulisemaid arenguvajadusi. Nii sündiski otsus teha seda, jagades organisatsiooni parimaid praktikaid. Lisaks teoreetilistele seisukohtadele vajasid juhid tõestust, et arendamine on võimalik.

Eeltööna uuris Hansapank ettevõtte sees erinevaid juhi ja meeskonna koostöö näiteid, kus esiletoomist vääriv arenduslugu oleks toimunud. Kogemuste põhjal sündis intervjuu kava situatsioonidest, mida filmis käsitleda. Filmi eesmärk oli käsitleda töötaja arendamise olulisemaid etappe: tundmaõppimine, tagasisidestamine, õhkkonna loomine, tunnustamine, nõustamine, väljakutsete pakkumine, kaasamine, juhi teadlik roll meeskonnas.

Projekti käigus intervjueeris personalijuht nii töötajat kui ka juhti, et näidata, kuidas töötaja ennast arendamisprotsessis tundis ja kuidas see temale paistis. Kogu materjal monteeriti 23 minuti pikkuseks filmiks vaheldumisi slaididega, kus olulisemad teesid välja tuuakse.

Hansapanga õppefilmi kasutatakse nii uute juhtide koolitamisel, individuaalsel nõustamisel kui ka aastavestluse toetamisel. Sellise töövahendi loomisega kindlustatakse, et ettevõtte kogemuspõhine kapital ei lahku firmast koos töötajaga, vaid taaselustub uutes töötajates. Tulemuseks on juhtide meeskond, kes teab, mida neilt oodatakse. Täiendava positiivse laengu annab see firma kultuurile. Töötajad tunnetavad, et nende panust väärtustakse.

Õppefilmi üks olulisemaid tugevusi on emotsioonide edasiandmise võimalus. Hansapanga õppefilm teeb seda kõigiti. Kõiki arendamisteemade mõisteid illustreeritakse, näidates inimesi, kes nendesse ise innukalt usuvad.

Autor: Tiina Saar

Hetkel kuum