Gea Velthut-Sokka • 15. aprill 2004 kell 13:29

Kohus: Välisfirma filiaal võib riigihangetel osaleda

Tallinna ringkonnakohus otsustas, et välisfirmade filiaalid võivad riigihangetes osaleda.

Välismaa äriühingu Eesti filiaali tegevus võrdsustatav sellesama äriühingu tegevusega Eestis, kuna Eesti filiaal on ise üks osa välismaa äriühingust endast, otsustas kohus.

2002. aastal kuulutas Tallinna linnavalitsus välja riigihanke 'Tallinna linna finantsjuhtimise infosüsteemi (FIS) hankimine' ning taotluse hankel osalemiseks esitas ka Oracle East Central Europe Limited Eesti filiaal. Oracle filiaali aga ei kvalifitseeritud pakkujana, kuna äriseadustiku mõttes ei ole filiaal eraldiseisev juriidiline isik.

Vaidlus on läbinud kõik kohtuastmed.

Ringkonnakohtu 31. märtsi otsuse kohaselt on Euroopa lepingus sätestatud põhimõte, et välismaa äriühingu filiaalile tuleb tagada liikmesriikide või assotsieerunud riikide poolt võrdne kohtlemine siseriiklike äriühingutega.

Sellest tulenevalt nõustus ringkonnakohus Oracle seisukohaga, et välismaa äriühingu Eesti filiaali tuleb riigihankemenetluses aktsepteerida. 'Filiaali tegevus on võrdsustatav välismaa äriühingu tegevusega Eestis ning välismaa äriühing saab osaleda riigihankemenetluses oma Eesti filiaali kaudu sarnaselt juriidilise isikuga,' seisab otsuses.

Eelmisel ringil otsustas ringkonnakohus anda õiguse Tallinna linnale. Oracle kaebas otsuse edasi Riigikohtusse, kes saatis asja madalama astme kohtusse tagasi.

Hetkel kuum