24. september 2004 kell 14:31

Alexela võlausaldajad tegid kompromissi

Täna otsustasid pankrotis Alexela Oili võlausaldajad kinnitada võlgniku kompromissettepaneku, teatas ettevõtte juhatus.

Kompromissi poolt hääletas kõigist 131 võlausaldajast 130, häälteenamusega 123,5 miljonit häält 29,9 miljoni hääle vastu. Ainsana ei hääletanud kompromissi poolt Maksu- ja tolliamet, kes soovis kompromissi tegemist edasi lükata, samas seadmata kahtuse alla ühegi teise võlausaldaja häälte arvu, s.o. nõuete aluseid ega suurust. Võlausaldajate üldkoosolek kompromissi täiendavat edasilükkamist ei toetanud.

Võrreldes 2003. a augustis toimunud esimesel kompromissikoosolekul võlgniku poolt pakutuga makstakse võlausaldajatele kompromissi teel välja 8% nõuete summadest vähem ehk kokku 2% nõuete üldmahust. See on tingitud pankrotimenetluse venimisest ja täiendavate finantskahjude tekkimisest. Sealhulgas on näiteks Maksu- ja tolliamet jõudnud vahepeal esitada üle 8 miljoni krooni viivisnõudeid.

Aasta tagasi tehtud kompromissettepaneku vaidlustas Maksu- ja tolliamet väitega, et kõik Alexela Oili suurima võlausaldaja, OÜ Alexela Trade"i, nõuded olevat fiktiivsed. Samas aasta hiljem, 2004. a augustis toimunud nõuete kaitsmise koosolekul ei vaielnud amet võlanõuete vastu. Seevastu on 30 miljoni kroonine maksunõue vaidlustatud täies ulatuses.

Kompromissi poolt hääletades säilitasid Alexela Oil võlausaldajad 140 töökohta põhiliselt maapiirkondades, tagab igakuiste maksulaekumistena ca 15-20 miljonit krooni riigimakse ja ülejäänud võlausaldajatele pikaajalise tulu teenimise võimaluse.

Hetkel kuum