Liis Kängsepp • 14. oktoober 2004 kell 14:40

Valitsus kinnitas kohaliku omavalitsuse üksuste loetelu ühinemispiirkondade kaupa

Valitsus kiitis täna kabinetinõupidamise alguses heaks määruse, millega kinnitatakse kohaliku omavalitsuse üksuste loetelu ühinemispiirkondade kaupa.

Määruse eesmärgiks on soodustada kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemist ja territooriumi haldusjaotuse korrastumist, millega kaasneb kohaliku omavalitsuse üksuste haldussuutlikkuse ja edukate projektitaotluste koostamise suutlikkuse tõus, kohaliku omavalitsuse üksuste poolt tema territooriumil pakutavate avalike teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi paranemine ning kohaliku omavalitsuse üksuste koostöövõime arenemine.

Määrusega kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuste loetelu ühinemispiirkondade kaupa. Kohaliku omavalitsuse üksused, kes ühinevad, saavad riigieelarvest ühinemistoetust arvestusega 500 krooni ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuse elaniku kohta ning see ei või olla väiksem kui 1 500 000 ja suurem kui 3 000 000 krooni vastava kohaliku omavalitsuse üksuse kohta.

Kui ühineksid kõik ühinemispiirkondadesse arvatud omavalitsusüksused, võib ühinemistoetuse kulude kogusummaks hinnata ligikaudu 350 miljonit krooni.

Hetkel kuum