Sirje Niitra • 2. november 2004 kell 8:03

Tööinspektsioon kontrollis kahte tuhandet ettevõtet rohkem

2004. aasta 9 kuuga viis Tööinspektsioon läbi 6031 kontrollimist, mis on kahe tuhande võrra rohkem kui eelmisel aastal samal ajal.

Tänavu kontrollib inspektsioon ettevõtetes ohtlike kemikaalide (s.h kantserogeenide ja mutageenide) ja neid sisaldavate materjalide käitlemisel tekkivaid ohte, teeb tööandjapoolse tööõnnetuste uurimise taseme parandamisele suunatud kontrolli, töö- ja puhkeaja seaduse sätete täitmise sihtkontrolli ja Euroopa Vanemtööinspektorite Komitee soovitustest lähtuv sihtkontrolli ehitusettevõtjate tegevuse üle tööohutuse parandamisel ehitustöödel.

Ettekirjutusi on tehtud üheksa kuuga ligi 2200 ning nende täitmist on ka kontrollitud, teatas insepektsiooni esindaja.

3596 korral kontrolliti töötervishoidu ja tööohutust reguleerivate õigusaktide täitmist ja 2435 korral töösuhteid reguleerivate õigusaktide täitmist.

Kontrollimistega haarati 2107 ettevõtet, neist 1039-s hinnati töökeskkonda kui tervikut.

Tööandjatele esitati 2193 ettekirjutust, neist 1589 töötervishoidu ja tööohutust reguleerivate õigusaktide nõuete rikkumiste kõrvaldamiseks ning 604 töösuhteid reguleerivate õigusaktide nõuete rikkumiste kõrvaldamiseks. Töötajate elule ohtliku töö tegemine peatati 69 töökohal ning ohtliku töövahendi kasutamine keelati 78 juhul.

Kõige rohkem oli kontrollimisi Tallinnas ja Harjumaal (1748), Ida-Virumaal (883) ja Tartumaa (689), järgnevad suurema vahega Pärnumaa (323) ja Lääne-Virumaa (317).

Hetkel kuum