4. november 2004 kell 8:44

Valitsus andis rohelise tee Tallinna Ülikoolile

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks seaduseelnõu, mille kohaselt asendatakse Tallinna Pedagoogikaülikooli nimetus nimetusega Tallinna Ülikool.

Valitsus kiitis heaks ja otsustas esitada riigikogule ülikooliseaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu, mille kohaselt asendatakse Eesti avalik- õigusliku ülikooli Tallinna Pedagoogikaülikool nimetus nimetusega Tallinna Ülikool.

2004. aasta jaanuaris sõlmiti Tallinna Ülikooli idee algatajate ning haridus- ja teadusministeeriumi vahel kokkulepe, mille kohaselt toimub Tallinna Ülikooli tekkimine Tallinna Pedagoogikaülikooli ümbernimetamisega Tallinna Ülikooliks.

Ülejäänud idee algatajad (Viljandi Kultuuriakadeemia, Ajaloo Instituut, Eesti Humanitaarinstituut) ühinevad või liituvad kas Tallinna Pedagoogikaülikooliga või Tallinna Ülikooliga juhul, kui ühinemine või liitumine toimub pärast käesoleva seaduse jõustumist. Eesti Akadeemiline Raamatukogu liitus Tallinna Pedagoogikaülikooliga 2003. aastal.

Tallinna Ülikooli idee on suunatud lähedase tegevusprofiiliga akadeemiliste asutuste ja ressursside ühendamisele. Septembris 2004 õppis Tallinna Ülikooli idee algatanud õppeasutustes 8600 üliõpilast, ülikooli algatajate eelarvete kogumaht 2004 aastal on ca 320 milj krooni. Seletuskirja kohaselt ei too eelnõu vastuvõtmine kaasa otseseid kulutusi riigieelarvele ega kohalike omavalitsuste eelarvetele.

Hetkel kuum