Erik Mandre • 17. november 2004 kell 22:00

Hea ülevaade takistab piraattarkvara teed

Siiski on piraattarkvara kasutamine erinevates ettevõtetes ja asutustes veel tänapäevalgi küllalt laiaulatuslik. Üks olulistest põhjustest seisneb selles, et organisatsioonides puudub ülevaade kasutatavatest arvutiprogrammidest ehk teisisõnu ei hallata kasutuses olevaid tarkvararessursse. Viimane teeb väga kergeks piraattarkvara kasutuselevõtu organisatsiooni arvutites.

Piraattarkvara kasutamisega kaasnevad lisaks organisatsiooni maine kahjustumisele ka märkimisväärsed juriidilised tagajärjed. Samuti on võimalik vastutusele võtta juriidilise isiku töötaja, kellele näeb seadus ette rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistuse. Sellest tulenevalt on äärmiselt oluline, et organisatsioonid maandaksid neid riske, pöörates rohkem tähelepanu sellele, millised arvutiprogrammid on nende kasutusel olevates arvutites, ning sätestaksid organisatsioonisiseselt kindlad reeglid, mil viisil tarkvara soetatakse, hallatakse ja uuendatakse.

Just täpse ülevaate ja korra puudumine on üha sagedasemaid põhjuseid piraattarkvara sattumiseks organisatsiooni arvutitesse.

Täna Olümpia hotellis toimuval seminaril tutvustatakse esmakordselt avalikkusele Vanemuise teatris ja Keila linnavalitsuses läbiviidud tarkvaraauditi käiku ja tulemusi. Eelkõige on eesmärgiks juhtida avaliku sektori esindajate tähelepanu tarkvara haldamise olulisusele kogu IT-süsteemi legaalsuse tagamisel ning samuti hetkeolukorrale, kus sageli puudub asutusesiseselt täielik ülevaade kasutusel olevast tarkvarast ja sellega kaasnevatest õigustest.

Hetkel kuum