ÄP fototoimetus • 18. november 2004 kell 22:00

EAS toetab elukeskkonna arendamist

EAS alustas kohaliku füüsilise elukeskkonna arendamise programmi taotluste vastuvõttu.

Programmi eesmärk on kohalike avalike teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine ja ühtlustamine, kohaliku avaliku infrastruktuuri majandusliku efektiivsuse tõstmine, kohaliku elanikkonna töövõimaluste ja elukvaliteedi parandamine ning piirkondade arengupotentsiaali maksimaalset ärakasutamist takistavate tegurite eemaldus. Programmist saavad toetust taotleda kohaliku omavalitsuse üksused, avaliku sektori enamusosalusega äriühingud ning sihtasutused ja mittetulundusühingud, juhul kui projektiga taotletavad tegevused kuuluvad nende organisatsioonide põhikirjaliste tegevuste hulka.

Autor: ÄP

Hetkel kuum