19. detsember 2004 kell 22:00

Ärikoolituse materjalid ? head, halvad ja inetud

Olen aastate jooksul kokku kogunud kümneid koolitusmaterjale väga erineva taseme ja hinnaga koolitustelt. Kuna aja jooksul saab selgeks iga koolituse väärtus, siis olen hakanud jaotama neid materjale kolme kategooriasse kolmele erinevale riiulile. Kunagise legendaarse vesterni järgi (?The Good, the Bad and the Ugly?) nimetan riiuleid vastavalt head, halvad ja inetud.

Head. Sellesse kategooriasse kuuluvad reeglina materjalid koolitustelt, mis on olnud ühtlasi võrdlemisi kõrge hinnaga, kuid ka suurima kasuteguriga. Neid materjale iseloomustab äärmine, kohati totaalne lihtsus. Ka komplitseeritud probleemid ja õpetused on viidud kujule, mis tundub skeptikutele isegi lapsemeelselt labane. Teiseks iseloomustab neid materjale ka võrdlemisi väike maht. Võib tunduda kohatu, et nimetatud koolitused on kõige kallimad, kuid midagi ei ole teha ? asjad on ära toodud konkreetselt ja äärmiselt valitult. Kolmandaks iseloomustavaks jooneks on materjalide mõistetavus ka pärast pikka pausi. On näha väga selget struktuuri ning kogu koolituse mõte on võimalik kokku võtta kõige olulisemate märksõnadega. On ilmne, et niisuguste materjalide loomiseks on tehtud kõige rohkem tööd ning seetõttu ka tulemus parim.

Halvad. Keskmisel riiulil asuvad koolitusmaterjalid on enamasti oluliselt mahukamad ning seotud samuti koolitustega, mille hind on üpris kõrge. Sageli on tegemist entsüklopeediapaksuste materjalidega, mida hiljem kätte haarates käib kehast läbi kõhedustunne. Nimetatud materjalide puhul põhjendatakse kõrget hinda suure hunniku paberite, skeemide ja tabelitega. Kindlasti on nende sisu kasulik, kuid on näha, et materjali koostajate töö on mingil hetkel pidurdunud ning ei ole suudetud jõuda keerukate asjade lihtsaks tegemiseni. Sääraste koolituste tulemus on enamasti keskmine.

Inetud. Kõige madalamale riiulile olen kogunud materjalid, mis pärinevad väga erineva taseme ja hinnaklassiga koolitustelt. Enamasti iseloomustab neid materjale vähene süsteemsus, teiste inimeste mõtete kopeerimine ja halastamatud lehetäied tühja ruumi, mis koolitatav peab ise ära täitma. Kohati on ka need materjalid mahukad, kuid see on vaid visuaalne efekt, sest tegelikult on tegemist vaid tühjade paberite pakiga.

Enamasti ei suudeta hiljem taoliste materjalide sirvimisel just eriti palju meenutada ning koolitust mõttes kokku võttes võib meelde tulla vaid naljakas õhkkond või lõbusate inimeste seltskonnas hästi veedetud aeg. Nimetatud materjalidega koolituste kasutegur on pisike, kui ei otsita just lahedat ajatäidet.

Kindlasti oleneb koolituse tase ka koolitust pakkuvast ettevõttest ja konkreetsest koolitajast ning ülaltoodud materjali klassifitseerimine on rangelt subjektiivne. Ometi olen ise kogenud, et kõrgema tasemega koolitajaid iseloomustab just lihtsus ning oskus muuta keerulised asjad kohe mõistetavaks.

Autor: Villu Parvet

Hetkel kuum