Liis Kängsepp • 18. jaanuar 2005 kell 11:42

Tallinn kompenseerib lootusetute võlgnike võlad

Tallinna linnavalitsus eraldab homme reservfondist AS-i Kalanduse Maja (OÜ Brem Kinnisvarabüroo) ostu-müügi lepingu tingimuste täitmiseks 11,3 mln kr.

Vastavalt aprillis 2001 sõlmitud kokkuleppele müüs linn AS-ile Kalanduse maja 51 miljoni krooni eest kaheksa majavalitsust. Ostja pidi tegema kõik temast sõltuva nõudmaks üürileantud erastamata eluruumide üürnikelt ning rendileantud mitteeluruumide rentnikelt välja enne lepingu sõlmimist tekkinud võlgnevused.

Samuti oli lepingus klausel, et juhul kui võlad on välja nõutud kohtu kaudu ja kohtus või täitemenetluses selgub, et võla sissenõudmine on lootusetu võlgniku maksujõuetuse tõttu, siis esitab AS Kalanduse Maja jõustunud kohtuotsuse ja/või kohtutäituri vastava dokumendi võla tasumiseks linnale. 11,3 miljonilise võla maksab linn tagasi viies etapis, väljamaksmine lõpeb 10. mail 2005.

'Linn peab oma kohustused täitma, pole mõtet venitada ja viiviseid korjata,' rõhutas Tallinna abilinnapea Vladimir Maslov. 'Peale selle on linn huvitatud, et Brem, kes tegeleb vahetult tallinlaste teenindamisega, töötaks normaalselt.'

Algselt oli võlgnevuste kogusumma 29 miljonit krooni.

Hetkel kuum