16. mai 2005 kell 12:29

Justiitsministeerium toetab kuriteoennetuse projekte

Justiitsministeerium toetab 950 243 krooniga 11 kuritegevuse ennetamisele suunatud projekti.

Teist aastat järjestikku toimunud kuriteoennetuslike projektide konkursile esitati 80 projektitaotlust.

Konkursil said osaleda projektid, mis olid suunatud probleemsete noorte käitumise muutmisele, kogukondlikule kuriteoennetusele, kus algatust näitavad üles kodanikud ise või endiste kinnipeetavate resotsialiseerimisele.

Toetusi jagati kahes kategoorias ? väiksemahuliste projektide võimaliku toetuse ülemmääraks oli 100 000 krooni ning suuremahulistel 300 000 krooni.

Suurima toetussumma sai SA Eesti Lastefondi projekt ?Teadlik lapsevanem on toeks lapsele ja koolile,? mis sai 249 207 krooni.

Oma projektile võisid toetust taotleda mittetulundusühingud, sihtasutused, füüsilisest isikust ettevõtjad ning kohaliku omavalitsuse üksused.

Autor: Gert D. Hankewitz

Hetkel kuum