Peeter Raidla • 9. juuni 2005 kell 8:45

Valitsus toetas kõrgkooliseaduste muutmist

Valitsus otsustas täna toetada ülikooliseaduse ja rakenduskõrgkooli seaduse muutmise seaduse eelnõu,

Nimetatud eelnõu algatasid tänavu mais Riigikogu liikmed Vilja Savisaar, Jaak Allik ja Helmer Jõgi selleks, et jätta ülikooliseadusest ja rakenduskõrgkooli seadusest välja kuupäev, mis sätestab, et akrediteerimisotsuste laienemist sama õppesuuna õppekavade puhul saab taotleda üksnes nende akrediteerimisotsuste puhul, mis on langetatud enne 1. septembrit 2002. a.

Eelnõu algatajad on seisukohal, et kuupäevaline piirang ei võimalda täita sätte eesmärki. Eelnõuga sätestatakse seadustes, et õppeasutusel on õigus taotleda õppekava, mis on kantud Eesti Vabariigi haridusseaduse alusel asutatud Eesti Hariduse Infosüsteemi enne 1. juunit 2002. a, akrediteerimisotsuse laienemist selle kehtivusaja lõpuni ka ülikooli nõukogus kinnitatud sama suuna õppekavale, mis on kantud nimetatud infosüsteemi pärast 1. juunit 2002. a. Selline formuleering võimaldab täita sätte eesmärki ning laiendada nö vanade (enne 1. juunit 2002. a registreeritud) õppekavade akrediteerimisotsuseid nö uute õppekavade suhtes.

Hetkel kuum