ÄP fototoimetus • 30. oktoober 2005 kell 22:00

Uued notarid muudavad teenuse kättesaadavamaks

Koos juunikuus Tallinnas tööd alustanud ning enne selle aasta lõppu veel alustava notariga on Tallinna sel aastal lisandunud kaheksa notarit. Kokku töötab Tallinnas 42 ja Eestis 88 notarit. Kaks aastat vältavas kandidaaditeenistuses on kokku 17 inimest, kellest seitse hakkavad notarina tööle järgmisel ning kümme ülejärgmisel aastal.

?Püüame teha kõik, et notarite hulk suureneks ning notariteenus muutuks inimestele kiiremini kättesaadavaks. Lisaks Tallinnale on oluline notarite lisandumine just Pärnu ja Jõhvi piirkonda, sest seal on järjekorrad kõige pikemad,? sõnas Lang. ?Notari põhiülesanne on tagada õiguskindlus ? klientide huvid peavad olema kaitstud. Selleks ongi notariks saamisel vajalik kaks aastat kestev ettevalmistusaeg.?

Notariteenuse kättesaadavuse huvi teenivad ka uuel aastal jõustuvad seadusemuudatused, mis notaritasude alandamise kõrval loovad võimalusi notarite töö kiiremaks ning kliendile mugavamaks muutmiseks.

Notarite töökoormuse vähendamiseks ning notarijärjekordade lühendamiseks avardab uuest aastast jõustuv seadusemuudatus digitaalallkirja kasutamise võimalusi. Kodanikud saavad alates jaanuarist esitada kohtu kinnistus- ja registriosakonnale digitaalallkirjastatud avaldusi. Praegu esitatakse kinnistusosakondadele aastas keskmiselt 120 000?130 000 notariaalselt kinnitatud avaldust, mille asemel on edaspidi võimalik esitada digiallkirjaga avaldusi ning notari sekkumine pole enam vajalik.

Ka seadustatakse digitaalne notariaalmärge ? see tähendab, et notar koostab lihtsate kinnituste (nt ärakirja, väljavõtte, tõlke, allkirja õigsuse kinnitamine) tarvis elektroonilise dokumendi, mille varustab digitaalallkirjaga. Suurim kasu muudatusest seisneb dokumendi (nii digitaalse kui ka paberdokumendi) digitaalse ärakirja ja väljavõtte kinnitamise võimaldamises.

Autor: ÄP

Hetkel kuum