1. november 2005 kell 7:50

Maksuhaldur: 2006. aasta prioriteet on käibemaks

Maksu- ja Tolliamet kinnitas järgmise aasta prioriteedid, millest olulisemad on käibemaksu laekumise kontroll ja alkoholi maksumärkide süsteemi käivitamine.

Lähtuvalt aasta prioriteetidest kavandavad Maksu- ja Tolliameti osakonnad ja piirkondlikud maksu- ja tollikeskused oma klienditeenindamise ja kontrollitöö rõhuasetused ning arendusprojektide pingerea. Prioriteetidest lähtuvalt planeeritakse ka ameti ressursi kasutamine. Samuti soovib maksuhaldur avalikkust informeerida suundadest, millele ameti tegevuste peatähelepanu aastal kontsentreerutakse.

Käibemaks on riigieelarve täitmise koha pealt väga olulise tähtsusega maks, mille mahuks 2006. aasta eelarveprojektis on 15 miljardit krooni.

Maksuhaldur planeerib järgmisel aastal veelgi süsteemsemalt rakendada meetmeid, mis aitaksid käibemaksu paremini administreerida. Käibemaksu deklareerimise, maksmise ja tagastamise korrektsusest ja kiirusest sõltub olulisel määral ettevõtluse konkurentsivõime.

Samuti on käibemaks nn toiteallikas ümbrikupalga maksmisele, sest läbi käibemaksupettuste tekib vaba raha ümbrikupalkade maksmiseks. Maksu- ja Tolliameti peadirektori asetäitja Marek Helm ütles, et käibemaksu pettused on probleemiks ka rahvusvahelisel tasandil. 'Eesti maksuhalduri tähelepanu just sellele maksule annab avalikkusele selge signaali, vähendades nii võimalike kurjategijate huvi tulla Eestisse tegutsema, ' lisas Helm.

Käibemaksuga on lähedalt seotud ka nn. arvetevabrikute teemaatika.

Maksu- ja Tolliameti 2006. aasta prioriteedid on:

1.Elektrooniliste infosüsteemide rakendamise abil teenindusprotsesside

lihtsustamine, andmete kvaliteedi parandamine ja informatsiooni ajakohastamine2.Käibemaksu haldamine ja järelevalve3.Ausa konkurentsi tagamine ettevõtluses ümbrikupalkade maksmisevähendamise kaudu4.Aktsiisipettuste avastamine, alkoholi ja tubaka salaturu osakaaluvähendamine5.Piiriülese organiseeritud kuritegevuse tõkestamine6.Ametikoha väärtusel ja teenistuja töötulemusel põhineva töötasu- jamotivatsioonisüsteemi väljaarendamine.

Autor: Gert D. Hankewitz

Hetkel kuum