Erki Freiberg • 6. detsember 2005 kell 7:58

Viimsi valla rahvastiku kasv liialt tormiline

Eesti arengu oluline probleem on rahvastiku kahanemine, samas on Eestis piirkondi, kus rahvaarvu kiire kasv tekitab probleeme, teatab Statistikaamet.

Viimsi valla rahvastikuprognoosi kohaselt võib valla elanike arv tulevikus teatud tingimustel kolmekordistuda. Sõltuvalt sisserände suurusest ennustatakse 2010 aastaks valla elanike arvuks kuni 23 000 ja 2020 aastaks kuni 30 000 inimest.

Suurimat rahvastikukasvu prognoosiva stsenaariumi korral oleks kasv kiire just lähema 6?7 aasta jooksul. Rahvastiku kasvu peamine tegur on elanike sisseränne, mida soodustab liberaalne elamuehitus- ja planeeringupoliitika.

Kuigi jõukate elanike elama asumine valla territooriumile suurendab kohalike omavalitsuste tulusid, kaasneb sellega ka kohustuste ja nende täitmiseks vajalike kulude kasv.

Sotsiaalse ja tehnilise infrastruktuuri mahajäämus elamuarendusest on probleem ka teistes Tallinna ning Pärnu ja Tartu ümbruse valdades, kus Viimsi kogemuse arvestamine võiks aidata probleeme lahendada.

Hetkel kuum