Valitsus kiitis heaks hulga seadusi

Liis Kängsepp 23. veebruar 2006, 13:34

Valitsus kiitis heaks tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse, hasartmängumaksu seaduse ja krediidiasutuste seaduse muutmise eelnõu, teatas rahandusministeerium.

Seadused esitatakse riigikogule menetlemiseks.

Eelnõu kõige mahukama osa moodustavad tulumaksuseaduse muudatused. Olulisemate sisuliste muudatustega viiakse maksusoodustuste andmise põhimõtted senisest enam kooskõlla Euroopa Ühenduse lepingus ja Euroopa Majanduspiirkonna lepingus sätestatud isikute, teenuste ja kapitali vaba liikumise põhimõtetega.

Sealhulgas ühtlustatakse pensionikindlustuse sisse- ja väljamaksete maksustamise reegleid, nähes ette nende ühetaolise maksustamise, olenemata sellest, millises Euroopa Majanduspiirkonna riigis pensionifond või kindlustusandja asub.

Näiteks Soomest pensioni saavatel Eesti elanikel tekib samamoodi õigus esimesed 3 000 krooni (koos üldise maksuvaba tuluga 5 000 krooni) kuus maksuvabalt pensioni saada. Nii laiendatakse pensionidele kehtestatud täiendava maksuvaba tulu (36 000 krooni) mahaarvamise õigus ka välisriigist saadud pensionile.

Samamoodi laiendatakse ka eluaseme- ja õppelaenu intresside mahaarvamise õigus vastavalt lepinguriigi krediidiasutusele või lepinguriigi tagatud õppelaenu intressidele. Lisaks eelöeldule luuakse võimalus välisriigis tasutud sotsiaalmaksu ja muude sotsiaalkindlustusmaksete tulust mahaarvamiseks.

Puuetega inimeste tööhõive edendamiseks võimaldatakse tööandjal maksuvabalt hüvitada puudega töötaja töö- ja elukoha vahelisi sõite. Samuti muutub paindlikumaks puudega töötajale abivahendite hüvitamise kord.

Mittetulundusühingu või sihtasutuse poolt füüsilisele isikule toimetulekuks osutatava rahalise abi piirmäära suurendatakse ligikaudu kaks korda (aluseks võetakse perekonnaliikme kuu keskmine väljaminek (2004. aastal 2 799 krooni).

Sarnaselt käibemaksule lubatakse juriidilistel isikutel teha kuni 150 krooni väärtusega reklaamkingitusi tulumaksuvabalt.

Eelnõus täpsustatakse tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kandmise tingimusi, mille tulemusel pääseksid nimekirja üksnes avalikes huvides ja heategevuslikult tegutsevad ühingud ning luuakse mittetulundusühingute esindajatest koosnev komisjon mittetulundusühingu nimekirja kandmise või sellest kustutamise osas seisukoha võtmiseks.

Lisaks sätestatakse tulumaksuseaduses reeglid maksustamiseks, kui äriühing viiakse Eestist ära, ilma et talle jääks siia püsivat tegevuskohta. Vajadus sellise muudatuse tegemiseks tuleneb EL määrusest Euroopa äriühingu (Societas Europaea) põhikirja kohta, mis võimaldab äriühingute piirülest ühinemist ja äriühingu asukohariigi muutmist ilma äriühingu likvideerimise või uue juriidilise isiku asutamiseta.

Samuti tehakse seaduses täiendusi ja täpsustusi seoses 1. juulist 2005 kohaldatava EL hoiuseintresside maksustamise direktiivi nõuetega liikmesriikide vahelisele infovahetusele.

Sotsiaalmaksuseaduses korrastatakse riigi poolt teatud isikute eest sotsiaalmaksu maksmise reegleid.

Hasartmängumaksu seaduses tehakse tehnilist laadi muudatusi.

Krediidiasutuste seaduse muutmise põhjus on maksuhalduri vajadus saada krediidiasutustelt pangasaladust sisaldavat teavet senisest enamatel juhtudel. Vajadus tuleneb EL hoiuseintresside maksustamise direktiivist.

Enamik seadusemuudatusi jõustub 2007. aasta 1. jaanuaril, maksumaksjale soodsaid sätteid kohaldatakse tagasiulatuvalt selle aasta algusest ning hoiuseintresside direktiivi rakendamiseks vajalikke muudatusi ja sotsiaalmaksuseaduse muudatusi 1. maist 2006.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing