Äriühingute keelatud kokkulepped võivad tuua kaasa klientide kahjunõuded

Martin Männik 02. oktoober 2006, 00:00

Euroopa Kohus leidis oma juulikuises lahendis, et kliendid võivad nõuda ettevõtete konkurentsiõigusega vastuolus olevate tegude tõttu neile tekkinud kahju hüvitamist.

Itaalia konkurentsiamet tuvastas 2000. aasta 28. juuli otsuses, et mitmed Itaalia kindlustusfirmad olid rikkunud Itaalia konkurentsiõigust. Rikkumine seisnes selles, et kindlustusfirmad vahetasid omavahelisel kokkuleppel informatsiooni liikluskindlustusmaksete suuruse kohta. Itaalia konkurentsiamet märkis, et selliste kokkulepete tõttu oli Itaalia kindlustusfirmadel võimalik tõsta klientidelt nõutavaid liikluskindlustusmakseid keskmiselt 20% võrra turuhinnast kõrgemale.

Pärast seda esitasid mitmed Itaalia füüsilised isikud kohtutesse nõuded liikluskindlustusfirmade vastu, milles nõudsid tagasi nende poolt võrreldes turuhinnaga enammakstud kindlustusmakseid.

Itaalia kohus pöördus Euroopa Kohtu poole, saamaks juhiseid, kas asjas võib kohalduda Euroopa Liidu konkurentsiõigus ja kas füüsilistel isikutel on õigus saada Euroopa Liidu õiguse aluselt tagasi enammakstud summasid või mitte.

Euroopa Kohus rõhutas, et Euroopa Liidu konkurentsiõigus ja siseriiklik konkurentsiõigus kehtivad mõlemad paralleelselt. Isikutel on võimalik tugineda otse Euroopa Liidu konkurentsiõiguse sätetele. Osas, milles Euroopa Liidu konkurentsiõigus reguleerib küsimust siseriiklikust konkurentsiõigusest erinevalt, tuleb järgida Euroopa Liidu õigust ning jätta selles osas siseriiklik õigus kohaldamata.

Euroopa Kohus leidis, et Itaalia kindlustusfirmade kokkulepe informatsiooni vahetamise kohta võis mõjutada kaubandust liikmesriikide vahel ja rikkuda Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklit 81. Kohus märkis siiski, et selle küsimuse lõplik lahendamine kuulub siiski Itaalia kohtute pädevusse.

Euroopa Kohus rõhutas, et isikud võivad tugineda otse Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklile 81 ning nõuda neile Euroopa Liidu konkurentsiõiguse rikkumise tõttu tekitatud kahju hüvitamist. Kahju hüvitamise täpsemad reeglid peab panema paika iga liikmesriik, kuid need reeglid peavad tagama isikute poolt õiguste teostamise ilma diskrimineerimata ja efektiivselt. Isikutel peab olema õigus nõuda kahju hüvitisena nii neile tekkinud otsest varalist kahju kui ka neile saamata jäänud tulu. Sealhulgas ka rahasummadelt saamata jäänud intressi.

Kuna Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikkel 81 on otsekohaldatav ka Eestis, on ka Eesti füüsilistel ja juriidilistel isikutel võimalik nõuda neile Euroopa Liidu konkurentsiõiguse rikkumise tagajärjel tekkinud kahju hüvitamist.

Kuna Euroopa Liidu konkurentsiõigus ja siseriiklik konkurentsiõigus kohalduvad paralleelselt ja nende reeglid on sarnased, siis võivad füüsilised ja juriidilised isikud nõuda ka Eesti konkurentsiõiguse rikkumise tagajärjel neile tekkinud kahju hüvitamist.

Konkurentsieeskirjade rikkumise tõttu tekkinud kahjunõuete esitamise puhul on sageli raske tõendada tekkinud kahju. Riigikohus on rõhutanud, et kui kahju tekitamine on kindlaks tehtud, kuid kahju täpset suurust ei ole võimalik kindlaks teha, otsustab hüvitise suuruse kohus. Hüvitise suurus määratakse kaalutlusõiguse alusel.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
24. November 2011, 16:18

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris Hetkel eetris

Äripäeva raadio viimased saated

Kõiki viimased raadio saated
Otsi:

Ava täpsem otsing