Tallinn lubab lähiaastatel kaheksat uut staadioni

Lähiaastatel rajatakse Tallinnasse kaheksa staadioni, teatas Tallinna linnavalitsus.

Tänasel linnavalitsuse istungil on kavas anda heakskiit Tallinna Linnavalitsuse MTÜ Jalgpalliklubi FCF sõlmitavale lepingule, millega fikseeritakse kohustus ehitada 2007-2010 aastal Tallinnasse kokku kaheksa nn universaalstaadioni ning määratakse linnavalitsuse ametite ülesanded universaalstaadionitele asukohtade leidmisel ja vajalike lubade hankimisel.

Tallinna Linnavalitsuse poolt volitatakse lepingut allkirjastama abilinnapea Jaanus Mutli. "Lepingu eesmärk on tagada Tallinna linna valitud kohtadesse Tallinna linnas kaheksa mitmeotstarbelise staadioni ehitamine, eesmärgiga anda universaalstaadion pärast valmimist Tallinna linna omandisse," selgitas Mutli Mutli sõnul valivad Tallinna Linnaplaneerimise Amet ja MTÜ Flora Jalgpalliklubiga universaalstaadionitele avalikkuse jaoks kõige sobivamad asukohad. "Juhul kui mänguväljaku sobivaim asukoht asub riigile kuuluval maa-alal, taotleb Tallinna Maa-amet riigilt maa-ala munitsipaliseerimist," lisas Mutli. "Riigilt staadionite rajamiseks maade ostmist kavas ei ole."

Universaalstaadionite rajamise kulud katab MTÜ Flora Jalgpalliklubi. Linna kanda jäävad vajadusel universaalstaadionite valgustussüsteemi projekteerimise ja rajamise kulud, universaalstaadionite hooldamise kulud ning staadionite valgustamiseks kulutatud elektrienergia kulud.Universaalstaadionite rajamise programmi koordinaatoriks on Tallinna Spordi - ja Noorsooamet, kelle ülesandeks on koos Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ja Tallinna Maa-ametiga määrata staadionite asukohad 1. märtsiks 2007.

Hetkel kuum