Maksuamet kustutab registrist passiivsed FIEd

Maksukorralduse seaduse viimase muudatusega sai maksuamet õiguse kustutada registrist FIEks registreeritud inimene, kes tegelikult ettevõtlusega ei tegele.

Maksukorralduse seadusse kirjutati sisse säte, mis annab maksuametile õiguse kustutada registrist füüsilisest isikust ettevõtja, kes ei tegele ettevõtlusega tulumaksuseaduse N 14 tähenduses. N 14 järgi on ettevõtlus isiku iseseisev majandus- või kutsetegevus, mille eesmärgiks on tulu saamine kauba tootmisest, müümisest või vahendamisest, teenuse osutamisest või muust tegevusest, kaasa arvatud loominguline või teaduslik tegevus.

Praktiliselt tähendab see, et kustutada võib ettevõtja, kes esitab tuludeklaratsiooni E-lisa, millel pole näidatud sentigi tulu ega kulu. Kui on nii, et tulusid ei olnud, aga kulusid sai tehtud, siis võib ju väita, et ettevõtlusega tegeleti, ainult et midagi teenida sel aastal ei õnnestunud. Kui selliseid aastaid on järjest rohkem kui üks, on selge, et üritatakse ainult ettevõtluse lõpetamisest hoiduda.

Seadus ei ütle, kui mitu aastat võiks või peaks maksuamet nulliseid deklaratsioone kannatama, enne kui midagi ette võtma hakkab. Registrist ei kustutata aga niisama, vaid kõigepealt saadetakse ettevõtjale kirjalik teade ja antakse tähtaeg, mille jooksul tuleb ettevõtlusega tegelemist tõendada.

Ettevõtluse peatamise avaldusel näidatud perioodi jooksul ei saa sundkorras registrist kustutamist ette võtta. Teisest küljest ei ole praktilist mõtet peatada ettevõtlust rohkemaks kui 12 kuuks, sest pärast seda läheb ettevõtluse vara isiklikku tarbimisse ning selle turuhind tuludesse.

Eks just vara isiklikku tarbimisse mineku vältimiseks oligi mõtet neid nulliseid E-vorme aastate vältel tilgutada.

Registreeritud FIEde äriregistrist kustutamise õigust maksuametil ei ole.

Hetkel kuum