Ansip korvab rüüstamiskahjud riigieelarvest

Valitsus teatas, et Tallinna kesklinnas ja vanalinnas tekkinud kahjud korvatakse riigieelarvest.

Analüüsinud tekkinud olukorda, tegi kriisikomisjon valitsusele ettepaneku korvata korratustega tekitatud kahju riigi eelarvest. Vajalikuks peeti jätkata tugevdatud kontrolliga piiril. Kriisikomisjon võttis teadmiseks, et Tallinnasse on saabumas täiendavad politseijõud.

Kriisikomisjon tegi Vabariigi Valitsusele ettepaneku vandaalitsejate poolt ettekäändeks toodud hauatähis viivitamatult teisaldada ja paigaldada Kaitseväe kalmistule.

Hetkel kuum