7. august 2007 kell 10:54

Hansapanga II kvartali puhaskasum oli 127 miljonit eurot

Hansapanga kvartaalne puhaskasum on kasvanud neli kvartalit järjest. 2007. aasta II kvartalis moodustas puhaskasum 127 miljonit eurot (1,99 miljardit krooni), kasvades eelmise aastaga võrreldes 108%.

Kvartaalne kasv oli 18 miljonit eurot (282 miljonit krooni), mis on 17% rohkem eelmisest kvartalist, teatas pank.

2007. aasta II kvartalis oli tegelik omakapitali tootlus 32,4% ning kulu-tulu suhe 39,8%. Kasum enne makse kasvas aastaga 105%.

Grupi laenuportfell kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 49%, 17,6 miljardi euroni (275 miljardi kroonini). Laenuportfelli kasv hakkab aeglustuma (aastane kasv 2006. aasta III kvartalis 61%, IV kvartalis 59% ja 2007. aasta I kvartalis 54%).

Kogutulu oli 2007. aasta II kvartalis 252 miljonit eurot ja aastane kasv 52%. Aastaga paranesid kõik peamised tululiigid: intressitulu kerkis 55%, teenustasutulu 29% ja finantstulu 141%. Intressitulu aastase kasvu kiirus on stabiliseerunud, teenustasutulu ei kasvanud ja finantstulu suurenes.

Esimese kvartaliga võrreldes tõusid tulud 29 miljoni euro võrra. Puhas intressitulu kasvas 2007. aasta II kvartalis I kvartaliga võrreldes 17 miljonit eurot (266 miljonit krooni) ja mitteintressitulu 12 miljonit eurot (188 miljonit krooni). Kvartalite võrdluses mõjutas tulemusi väiksem päevade arv I kvartalis.

Tegevuskulud kasvasid aastaga 14% 100 miljoni euroni (1,56 miljardi kroonini). Kasvumäära mõjutas kõrgem baas, mis tulenes Venemaa üksuse 12,3 miljoni euro (192 miljoni krooni) suurusest käibemaksueraldisest 2006. aasta II kvartalis. Ilma eraldiseta oleks tegevuskulude kasv olnud 33%, s.o pisut vähem kui I kvartali kohandatud kasv.

Riikide lõikes võis kulude suurimat aastast kasvu (60%) täheldada Venemaal (kohandatud käibemaksueraldisega). Leedu kulud kasvasid aastaga 33%, Eesti kulud 32% ja Läti kulud 27%. Võrreldes 2007. aasta I kvartaliga kerkisid tegevuskulud 11 miljonit eurot, st 12%. Grupi personalikulud kasvasid aastaga 42%.

Kasvumäära tõus tulenes nii töötajate arvu kasvust kui ka suurematest tulemustasureservi eraldistest. Palgad ja maksud suurenesid 2006. aasta II kvartaliga võrreldes 32%. Võrreldes 2007. aasta I kvartaliga kasvasid personalikulud 5 miljonit eurot, s.o 10%, peamiselt töötajate arvu kasvu tõttu (suvised praktikandid).

Töötajate arv suurenes aastaga 17% ja juuni lõpu seisuga oli grupis 9461 töötajat. Viimase kolme kuuga lisandus 587 töötajat, sh 302 praktikanti. Nad jagunesid järgmiselt: 276 Eestis, 145 Lätis, 127 Leedus ja 39 Venemaal. Lõviosa kasvust võib kanda jaepangandustegevuse arvele, kus praktikandid aitavad asendada suvepuhkusele läinud töötajaid. Viimase aasta jooksul on pank avanud 10 uut kontorit.

Hetkel kuum