18. september 2007 kell 13:50

Linnaplaneerimise amet: Viru Poja ehitamine pole kindel

Tallinna linnaplaneerimise ameti juhtaja ülesandeid täitev Ulvi Ingver ütles, et vaatamata riigikohtu otsusele ei ole Viru Poja ehitamine veel kindel.

Kuigi riigikohus pidas Tallinna linnavalitsuse edasikaebust Viru Poja osas põhjendamatuks, ütles Ingver, et Viru Poja ehitamine arendajate poolt algselt soovitud krundile pole sugugi kindel. Tallinna linnaplaneerimise ameti viivitamine Viru Keskuse juurdeehitusloa väljastamisega on tunnistatud ebaseaduslikuks kahes eelnevas kohtuastmes.

"Meil on kavas kohtumised erinevate pooltega, et arutada veel seda küsimust. Tallinn kavatseb arendajatele pakkuda välja erinevaid lahendusi. Üks variant on varem välja pakutud asenduskrunt," rääkis Ingver, lisades, et linn endiselt ei taha, et Pontos OY ehitaks Viru Poja Viru Keskuse juurde.

Ingveri sõnul ei ole linnaplaneerimise amet õigusvastaselt viivitanud erinevate ekspertiiside ja uuringute tellimisega. "Tegu on ju ammu kehtestatud detailplaneeringuga. Praegu on olud muutunud," ütles ametnik, mööndes, et linn ei kaalunud kõiki aspekte, sest seadus ei nõudnud seda. "Näiteks ei olnud varem nõutav keskkonnamõjude hinnang, aga nüüd on."

Ingveri sõnul on Viru Keskuse juurdeehitusloa väljastamise viibimine tulenenud ka avalikkuse suurest tähelepanust võimaliku uue ehitise vastu.

Riigikohtu otsus pole veel linnavalitsusse jõudnud. "Kohe, kui otsuse saame, asub linnavalitsus tekkinud olukorda arutama ning kujundab seisukoha. Tallinna linnavalitsus ei saa oma arvamuses lähtuda Viru arendaja poolt levitatud pressiteatest," ütles abilinnapea nõunik Ivo Parbus.

Hetkel kuum