Olavi Kärsna • 23. september 2007
Jaga lugu:

Kirjalik dokument kindlustab hingerahu

Viimaste riigikohtusse jõudnud tsiviil- ja maksuvaidluste materjalide lugemine tekitab tahtmise kõva häälega hüüda: ettevõtjad, tehke rohkem pabereid, on rahulikum elada!

Maksuameti ülesanne on kontrollida, kas maksumaksjad on maksud õigesti maksnud. Ettevõtluse maksude puhul on oluline, kas kuluna maksustamata jäänud raha oli ikka ettevõtlusega seotud. Ettevõtjate omavahelistes vaidlustes maksmata arvete üle tuleb raha kättesaamiseks veenda kohtuid selles, et töö sai tõesti tehtud nii, nagu kokku lepiti.

Maksuamet kahtlustas osaühingut selles, et kolmele osaühingu juhatuse liikmega seotud isikutele kuuluvale korterile ja majale polnud väidetavaid materjale kulutatud.

OÜ esitas aktid ja nimekirjad kohtus, raamatupidamisdokumentide hulgas neid aga ei olnud ja maksuametile ei esitatud neid ka revisjoni käigus. Miks ei esitanud? Sest maksuamet ei küsinud! Ja miskipärast ei lisanud OÜ neid ka revisjoniakti kohta esitatud eriarvamusele. Loomulikult tekib sellisel juhul kahtlus, et esitatud lepingud ja aktid olid koostatud tagantjärele.

Maksuametist peab aru saama: maksupettusi üritatakse siiski kogu aeg ja kui mõni asi kahtlane tundub, siis eelkõige ikka niisugune, mille kohta dokumente pole.

Ettevõtja seisukohast pole tühjale vaidlusele mõtet aega ja energiat kulutada. Seepärast oleks mõistlikum arvestada sellega, et põhimõtteliselt on küll õigus esitada nii maksuametile kui ka kohtule igasuguseid tõendeid, aga nad peavad kirjalikke palju usaldusväärsemaks. Ka maa- ja ringkonnakohtute otsustest on näha, et kohtunikud peavad akte koos lisadega ilmselt kohustuslikuks materjaliks.

Omavaheliste vaidluste seisukohast on eriti tööde tähtaegade nihutamine asi, mille kohta peaks kindlasti olema mõlema poole allkirjaga dokument. Samuti peaksid kahe allkirjaga paberil olema töö käigus muutunud nõudmised ja pretensioonid kvaliteedi kohta.

Ja kindlasti tuleb lepingus ettenähtud dokumendid tööde lõpetamise ja vastuvõtmise kohta vormistada täpselt lepingus ette nähtud sisuga ja võtta sinna mõlema poole allkirjad.

Jaga lugu:
Hetkel kuum