Olavi Kärsna • 30. september 2007
Jaga lugu:

Kodus töötamise korral võib ettevõtjale tekkida maksurisk

Iseenda elamiseks kasutatud korteri või maja müümisel on harjutud mõtlema, et selle müük on alati maksuvaba.

Kui ettevõtja töötab kodus, ei pruugi see aga päris nii olla. Tulumaksuseaduse N 15 lõige 5 räägib pikalt sellest, millal on kinnisasja (ja praegu on tihti tegemist just kinnisasjadega) müük maksuvaba. Seda lõiget üldiselt natuke tuntakse.

Aga pärast seda tuleb lõige 6, mis ütleb, et mõnel juhul läheb tulumaksu alla selle pinna osa müük, kus tehti midagi muud kui müüja enda elamine.

Kõik oleneb sellest, kuidas ettevõtja elamispinna omanikuks sai. Kui maja või korter on omal ajal kollaste kaartide eest erastatud või see on omandireformi käigus tagastatud, on eluruumi müük tingimusteta maksvaba. Tagastamise puhul on küll tingimuseks ka see, et maad ei ole üle 2 hektari, aga see ei ole praegu teemaks.

Kui aga eluruum osteti, ehitati, saadi kingitusena või päranduseks, on lugu teine. Kui ettevõtja töötab kodus, võib ta osa kodustest ekspluatatsioonikuludest kanda ettevõtluse kuludesse, sest osa kodust on osal ööpäevast tööruumiks. Aga see tähendab ühtlasi, et eluruumis tehti ka midagi muud peale elamise. Ehk nagu lõige 6 ütleb: seda kasutati ka muul otstarbel.

Sellisel juhul tuleb maja või korteri müümise korral kirjutada proportsionaalne osa müügikasust (mitte kogu müügitulust, vaid puhaskasust) tuludeklaratsiooni A-vormile varamüügi tabelisse. Seda ei pea kirjutama E-lisale, st makstakse ainult tulumaksu. Samuti ei too see kaasa mingeid makse ettevõtluse lõpetamisel: see käib ainult elamispinna müügi kohta.

Siin ei päästa see, kui tulust maksustamiseks midagi järgi ei jäänud. Seadus ütleb ainult, et tehti midagi muud. Ehk tuludeklaratsiooni keeles: kui E-lisa real 1.13 on nullist suurem number, on kusagil midagi tehtud, et seada tulu teenida. Kui koju on registreeritud osaühing, on lugu sama: nullist suurem käive aastaruandes tähendab, et kusagil midagi tehti. Vastupidise tõendamine on keeruline.

Jaga lugu:
Hetkel kuum