Andrus Treier • 6. november 2007 kell 22:00

Majanduse jahenemine parandab ettevõtluskliimat

Viimasel ajal räägitakse palju majanduse maandumisest või vähemalt alanevast kasvutempost ning sellega kaasnevatest ohtudest. Kuigi nii mõnegi konkreetse ettevõtte puhul võivad riskid olla märkimisväärsed, siis laiemalt vaadates on majanduse jahenemine vajalik ning toob kaasa ettevõtluskliima paranemise. Rumalamad ja laisemad sõelutakse välja, ellu jäävad oma ettevõtmistesse tõsiselt suhtuvad tegijad.

Pideva kasvu tingimustes on nii inimestel kui ka ettevõtetel tekkinud petlik ettekujutus, et edu on võimalik saavutada lihtsate vahenditega ja küllalt kiirelt. Tehes tööd, nagu ollakse harjunud tegema, või laial rindel kiiret kasumit tõotavates valdkondades aktiivselt sebides tundub edu olema garanteeritud. On teada, et mugav elu teeb enamasti laisaks ning tõsisemateks jõupingutusteks on vaja motivaatorit.

Viimasena toimib eriti hästi kriitiline olukord või vähemalt tõsine oht heaolu jätkumisele, kus senist mugavat olemist lihtsalt ei saa jätkata ja midagi tuleb ette võtta. Nii ettevõtjate seas tehtud uuringud kui ka KredExi kogemus on näidanud, et suur osa Eesti ettevõtetest ei ole selgelt sõnastanud oma peamist konkurentsieelist või fookust, milles tahetakse olla kui mitte parimad, siis vähemalt väga head. Sageli on ettevõtte loomise eesmärk hakata ettevõtjaks ja teenida palga asemel kõrgemat omanikutulu, kasutades ära turu üldist kasvu. Ei mõelda pikemalt ette ega analüüsita keskkonna võimalike muutuste mõju. Viimane on aga vajalik, et ettevõte oleks püsiv.

Halvasti majandava ettevõtte tegevuse lõpetamine loob selgust ning vabastab ressursse, eelkõige oskustöötajaid, keda mujal hädasti vaja võib minna. Viimastel aastatel on ettevõtted teinud olulisi investeeringuid, et turukasvuga kaasas käia ning positsioone kindlustada. See on ainult tervitatav ning jääb loota, et võimalikult palju ettevõtteid muutub piisavalt tugevaks, löömaks läbi nii kohalikul turul kui ka piiri taga. Endiselt on investeeringuteks õige aeg - muidu jäävad tulevikuväljavaated kesisemaks. Pangad on finantseeringut pakkudes konservatiivsemad. Lisaks tagatiste väärtuse langusele raskendavad laenuvõttu või investorite kaasamist madalamad kasvuperspektiivid. Möödas on aeg, kus riskantseid äriprojekte rahastati vaid laenude arvel. Piisav kapital on just see, mida raskemal ajal vaja läheb.

Hetkel kuum