3. jaanuar 2008 kell 15:28

Uus sihtasutus aitab tõsta Tallinna globaalset konkurentsivõimet

Tallinna linnakantselei arenguteenistuse peaspetsialist Margus Vaus ütles, et uus sihtasutus Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus rajatakse linna globaalse konkurentsivõime tõstmiseks.

„Sihtasutus on loodud eelkõige Tallinna globaalse konkurentsivõime tõstmiseks ning Tallinna rahvusvahelise nähtavuse suurendamiseks,“ ütles Vaus.

„Kuna Tallinnal arengu- ja koolitusvaldkonnas tegutsevat sihtasutust pole seni olnud, siis puudub ka otsene analoogia. Uue sihtasutuse koolitusideoloogia sarnaneb teiste maailmas tegutsevate samalaadsete koolituskeskustega,“ kommenteeris spetsialist sihtasutuse vajadust.

„Uus keskus hakkab pakkuma koolitusi neile, kellel on huvi nii Eesti kui teiste maade omavalitsustega seonduva temaatika vastu,“ märkis Vaus.

„Sarnased arengu- ja koolituskeskused tegutsevad maailmas väga paljude omavalitsuste juures. Kindlat inspiratsiooni vastava institutsiooni loomiseks Tallinnasse saime aga 2006. aasta 15. mail sõlmitud koostöömemorandumist ÜRO Koolituse ja Uuringute Instituudiga (UNITAR), mis nägi ette sarnase profiiliga sihtasutuse loomist. Kindlasti teeme UNITARile pärast sihtasutuse moodustamist ühena esimeste seas ettepaneku koostöö jätkamiseks,“ rääkis Vaus.

„Sihtasutus alustab oma tegevusega pärast volikogu vastava otsuse vastuvõtmist,“ ütles Margus Vaus.

Hetkel kuum