Teder: ideaalseid lahendusi pole olemas

04. märts 2008, 11:17

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja
poliitikadirektor Reet Tederi arvates tulumaksuseaduse muudatuste osas
ideaalseid lahendusi olema ei ole.

Järgneb Reet Teder kommentaar:

Audiitorbüroo väärib analüüsi arvutuste osa eest kindlasti tunnustust, need on illustreerivad ja põhjalikud. Analüüsis sisalduvate näidete järeldustena esitatud probleemide ulatus ja olulisus võib aga kohati osutuda pigem teoreetiliseks probleemiks.

Eesti investorite puhul, kellel praegu maksustatakse füüsilise isiku tuluna see äriühingu sissemaksete vähendamisel, aktsiate, osade või osamaksete tagasiostmisel või tagastamisel ning äriühingu likvideerimisel tehtud väljamaksete osa, mis ületab äriühingu omakapitali tehtud rahalisi ja mitterahalisi sissemakseid, seda ju edaspidi (eelnõu kohaselt) enam ei tehta. St ei maksustata füüsilise isiku tuluna. Sama maksuobjekt maksustatakse äriühingu tasemel. Ma ei saa siin nõustuda väitega, et see pärsib oluliselt Eesti ärikeskkonda.

Eelnõuga maksustatakse äriühingu kasum äriühingu tasandil sõltumata sellest, kuidas seda äriühingust välja võetakse - kas jaotatakse dividendidena või äriühingu likvideerimisel likvideerimisjaotisena. See põhimõte järgib tegelikult ju sedasama ideoloogiat, mis omal ajal sai meie TMS nurgakiviks – niikaua kui raha kasutatakse ettevõtluses, seda ei maksustata, kui aga kasum ettevõtlusest välja viiakse – maksustatakse.

Eelnõu autorid on põhjendanud igasuguste väljamaksete ja likvideerimisjaotiste maksustamise seadustamist vajadusega likvideerida Eesti residendi ja mitteresidendi vaheline ebavõrdne kohtlemine. Muudatustega vähendatakse maksukohustuse optimeerimise võimalusi äriühingust kasumi väljavõtmisel ning püütakse tagada igasuguse kasumi väljaviimise korral selle maksustamine Eestis. Sellega, et kehtiv seadus võimaldab teatavat ebavõrdset kohtlemist, saab nõustuda. See, kas pidada muudatuste eelnõuga mitteresidentide maksukohustuse, (võrreldes Eesti residentidega), vähendamise võimaluste sisulist äravõtmist (või vähendamist) positiivseks või negatiivseks, sõltub ilmselt hinnangu andja isikust. Ka Äripäeva veergudel on varasemalt avaldatud arvamust, et Eesti peab lõpetama välisinvestorite soosimise ja võimaluse Eestis genereeritud tulu maksuvabalt Eestist välja viia. Välisinvestorid võivad tõenaoliselt olla vastupidisel seisukohal.

Päris ideaalseid lahendusi aga olemas ei ole. Viidatud muudatuste eelnõust välja jätmine tähendaks auku seaduses, mis seaks tegutsevad, kasumit teenivad ja dividende maksvad residentidest äriühingud ebavõrdsesse olukorda võrreldes näiteks kiirelt likvideeritavate mitteresidentidele kuuluvate äriühingutega, millede omanikud saaksid siis lihtsalt likvideerimisjaotise näol kasumi ilma igasuguste maksudeta Eestist välja viia.

Eesti Kaubandus – Tööstuskoda ei esitanud riigikogule ettepanekut jätta väljamaksete ja likvideerimisjaotiste maksustamist puudutavad sätted eelnõust välja.


Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
04. March 2008, 11:17
Otsi:

Ava täpsem otsing