Teder tegi ettepaneku võtta Reiljanilt saadikupuutumatus

18. märts 2008, 10:24

Õiguskantsler Indrek Teder saatis eile
riigikogule ettepaneku anda nõusolek riigikogu liikmelt Villu Reiljanilt
saadikupuutumatuse äravõtmiseks ja tema kohta süüdistusakti koostamiseks.

Õiguskantsler kontrollis kohtueelse menetluse kokkuvõtte ja toimetatud kriminaalmenetluse seaduslikkust, teatas kantlseri avalike suhete büroo. Kontrolli läbiviimisel tutvus õiguskantsler kõigi kriminaaltoimiku materjalidega, samuti kriminaalasja kohtueelse menetluse käigus tehtud jälitusmenetluse jälitustoimiku ning jälitustoiminguteks eeluurimiskohtuniku ja prokuratuuri loa andmise materjalidega.

„Rõhutan, et õiguskantsleri pädevuses ei ole anda seisukoht kahtlustatava süü olemasolu ja selle tõendatuse kohta. Nõusoleku andmisel riigikogu liikme Villu Reiljani suhtes süüdistusakti koostamiseks ei otsusta ka riigikogu Villu Reiljani süü küsimust. Vastavalt põhiseadusele ei tohi kedagi käsitada kuriteos süüdi olevana enne, kui tema kohta on jõustunud süüdimõistev kohtuotsus," ütles õiguskantsler Indrek Teder.

„Ma ei tuvastanud, et kriminaalmenetluses tõendite kogumisel oleks kaitsepolitsei või prokuratuur rikkunud kriminaalmenetluse seadustiku norme. Kokkuvõttes leian, et antud kriminaalasja kohtueelne menetlus on läbi viidud kriminaalmenetluse seadustiku sätteid järgides ning puuduvad alused saadikupuutumatuse äravõtmise ettepaneku tegemisest keeldumiseks,“ märkis Teder riigikogule saadetud ettepanekus.

Põhiseaduse kohaselt on riigikogu liige puutumatu. Teda saab kriminaalvastutusele võtta ainult õiguskantsleri ettepanekul riigikogu koosseisu enamuse nõusolekul.

Kui riigikogu otsustab anda loa koostada riigikogu liikme kohta süüdistusakt, kehtib see vaid konkreetse kuriteo ja nende konkreetsete asjaolude suhtes, mida on ettepanekus käsitletud. Antud asjas on kaitsepolitsei ja prokuratuur jõudnud järeldusele, et on alust kahtlustada Villu Reiljani pistise nõudmises suures ulatuses, olles keskkonnaministrina seotud Rävala pst 8 kinnistu müügi korraldamisega.


Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
18. March 2008, 11:12
Otsi:

Ava täpsem otsing