Rahvaliit hakkab koguma allkirju riigimetsa kaitseks

12. aprill 2008, 15:47

Eestimaa Rahvaliidu volikogu tegi Riigikogu
Rahvaliidu fraktsioonile ülesandeks algatada Riigikogus Eesti riigimetsa
tuleviku arutelu ning algatas allkirjade kogumise riigimetsa kaitseks.

"Lisaks RMK reformile on koostamisel metsaseaduse põhimõttelised muudatused, kuhu on peidetud võimalused riigimets kitsastes grupihuvides laiali jagada ja maha müüa," ütles Riigikogu Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni esimees Karel Rüütli. "Oleme seisukohal, et riigimetsa kui meie ühisvara tulevik vajab igakülgset arutelu ja kogu ühiskonna üksmeelt, arvestades nii sotsiaalseid, majanduslikke, regionaalseid kui ka kultuurilisi aspekte."

Uus kavandatav metsaseadus seab ohtu riigimetsa olemasolu, hoiu- ja kaitsemetsad ning metsanduse arengukava kui rahvusliku kokkuleppe vajaduse. Riigimetsa Majandamise Keskus on alustanud ulatuslikku metskondade likvideerimist. 63-st metskonnast on kavas alles jätta vaid 17, 550-st kõrgharitud metsandusspetsialistist jääks tööle vaid 250. Väidetavalt on kavas lahutada metsa kasvatamine, majandamine ja müük. See aga lõhub riigimetsanduse järjekestvuse, kaotab peremehe ning võib kaasa tuua röövelliku metsaraide, teatas Rahvaliit.

Rahvaliidu poolt välja toodud uue metsaseaduse eelnõu puuduseid:

1. Uuest metsaseadusest tahetakse välja viia minimaalne riigimetsa pindala (20%) ja kaotada riigimetsa mõiste.
2. Uue metsaseadusega soovitakse luua võimalus riigimetsa võõrandamiseks ja riigimetsa kasutusse andmiseks.
3. Uue metsaseadusega soovitakse nõrgendada kontrolli RMK tehingute üle. Kinnisasja võõrandamise otsuse teeb nõukogu, kes kooskõlastab oma otsuse riigivara valitsejaga, mis varem oli ministri pädevus.
4. Uus metsaseadus kaotab seadusest ära puistute raievanused, millest alates lageraie on lubatud. Uue seaduse järgi hakkavad ministrid raievanuseid kehtestama metsa majandamise eeskirjaga.
5. Uus metsaseadus kaotab ära metsanduse suunamiseks koostatava arengukava vajaduse, mille Vabariigi Valitsus esitab Riigikogule arutamiseks. Arengukava koostamisel peaksid osalema uurimisasutused ja metsandusega seotud olulised huvigrupid.
6. Uus metsaseadus annab RMK-le võimaluse äriühingute moodustamiseks ja erasektori kaasamiseks, millega luuakse võimalused riigimetsa hiilivaks erastamiseks.
7. Uus metsaseadus kaotab hoiumetsa ja kaitsemetsa kategooriad.


Eestimaa Rahvaliidu ettepanekud metsamajanduse efektiivsemaks muutmiseks:

1. Likvideerida regioonid ja viia metskonnad peakontori alluvusse, ilma, et vähendada metskondade arvu. Peakontor saaks suurepäraselt metskondade juhtimisega hakkama. Kontrolli tugevdamiseks võiks kaaluda revidentmetsaülemate süsteemi taastamist.
2. Vähendada kulutusi metsade korraldamisele RMK enda koosseisus olevate töötajate poolt.
3. Optimeerida peakontoris töötavate inimeste arvu, kokku ei saa hoida ainult metsas töötavate inimeste arvelt.
4. RMK tihedam koostöö erametsandusega, pakkudes erametsaomanikele teenuseid, nagu näiteks nõustamist ja informatsiooni. Juba praegu teeb RMK koostööd erametsaomanikega nt. maapinna ettevalmistust erametsaomanikele. Sellega suureneb RMK käive.
5. Enne reformi on vaja anda hinnang, kui palju läheb tänane RMK reform maksma.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
12. April 2008, 15:45
Otsi:

Ava täpsem otsing