Ranno Tingas • 5. mai 2008 kell 22:00

Tõmbasime pinnu Euroopa silmast

Tulumaksuseaduse muudatuste kohaselt on 2009. aastast mitteresidendile makstud dividendid ja litsentsitasud Eestis maksuvabad. Nimelt tunnistati kehtetuks need sätted, mille kohaselt maksustatakse Eestis tulumaksu kinnipidamise teel mitteresidendile makstud litsentsitasu ja dividend. See muudatus ei puuduta nn ettevõtte tulumaksu, mida makstakse äriühingu jaotatud kasumilt (21/79 netosummast ehk 21% brutosummast tänavu). Litsentsitasu võib siiski olla Eesti äriühingu tasemel maksustatud ettevõtlusega mitteseotud kuluna, kui väljamakse tehakse olematu intellektuaalomandi eest või kui see ei ole äriühingu ettevõtlusega seotud. Samuti maksustatakse endiselt residendist füüsilisele isikule tehtud litsentsitasu väljamakseid.

Kui tänavu makstakse mitteresidendile dividende, peetakse lisaks ettevõtte tulumaksule täiendavalt kinni tulumaksu 21% järgmistel juhtudel: dividende makstakse mitteresidendist juriidilise isikule, kelle osalus Eesti äriühingus on alla 15% või dividende makstakse madala maksumääraga territooriumil registreeritud juriidilisele isikule.

Kuna tulevast aastast enam dividendilt sellist tulumaksu kinnipidamist ei ole, puudub maksustamise seisukohalt Eestis vahe, kas välisinvestor ostab Eesti äriühingu aktsiaid füüsilise isikuna, juriidilise isiku kaudu või läbi offshore'i, või kui suur on ta osalus.

Muudatus tuleneb Euroopa Kohtu praktikast (Amurta kaasus C-379/05), mille järgi loeti diskrimineerivaks mitteresidendile makstud dividendidelt tulumaksu kinnipidamine, kui seda ei tehta samaväärses siseriiklikus olukorras. Pensionifondidele makstud dividendide ebavõrdsele maksustamisele Eestis juhtis Euroopa Komisjon tähelepanu aasta alguses.

Litsentsitasude maksustamisest loobumine tuleneb samast loogikast - kuna residendist juriidilisele isikule makstud litsentsitasult tulumaksu kinni ei peeta, on diskrimineeriv mitteresidendile makstud litsentsitasult tulumaksu kinnipidamine - see ei võta arvesse mitteresidendi kulutusi tulu saamiseks ja seega on mitteresident halvemas olukorras kui resident. Seda ei kompenseeri ka praegune madalam tulumaksumäär 15%.

Mitteresidendile makstud intressilt tulumaksu kinnipidamisest on Eesti sisuliselt loobunud juba 2005 - seda tehakse vaid siis, kui see oluliselt ületab turuintressi võlakohustuse tekkimise ja intressi maksmise ajal. Edaspidi on Eesti maksusüsteem veel lihtsam ja mitteresidendile soodsam - tulumaksu ei peeta kinni dividendilt, litsentsitasult ja intressilt.

Hetkel kuum