Tallinn ei rahuldanud Ühisteenuste kahjunõuet

Mariliis Pinn 27. august 2008, 18:19

Tallinna linnavalitsus otsustas AS-i
Ühisteenused kahju hüvitamise taotluse rahuldamata jätta.

Tallinna Linnavalitsus on seisukohal, et AS-i Ühisteenused poolt Tallinna linnale esitatud kahju hüvitamise taotlus on põhjendamatu, sest lepingu lõpetamise puhul oli tegemist vääramatu jõuga ning seega pole olnud Tallinna linna tegevus õigusvastane, teatas Raepress.

27. juunil esitas AS Ühisteenused seoses sõiduõiguse kontrollteenuse lepingu lõpetamisega Tallinna linnavalitsusele taotluse kahju kokkuleppeliseks hüvitamiseks.

Kahju hüvitamise taotluse kohaselt on halduslepingu ennetähtaegse lõppemise tõttu tekkinud AS-le Ühisteenused kahju ligikaudu 14,95 miljonit krooni, kahjunõude kokkuleppelise lahendamise korral oli AS Ühisteenused nõus vähendama kahjunõuet 10,5 miljoni kroonini.

Tallinna linnavalitsus saatis 10. juulil AS-le Ühisteenused kirja, paludes hiljemalt 21. juuliks selgitada, milles seisneb AS-i Ühisteenused arvates Tallinna linna tegevuse õigusvastasus ning kuidas on arvutatud väidetava kahju suurus ja milliste dokumentidega on see tõendatud. Ent AS Ühisteenused ei kasutanud temale antud võimalust kahjunõude õigusliku, faktilise ja tõendusliku külje selgitamiseks, viidates oma vastuskirjas üksnes Tallinna halduskohtule esitatud kaebusele, milles AS-i Ühisteenused väitel sisalduvat kahjunõude õiguslikud alused.

Viidatud kaebuses palub AS Ühisteenused halduskohtul tühistada lepingu ülesütlemise otsuse, kuid kaebus ei sisalda kahjunõudesse puutuvaid selgitusi ega tõendeid.

Lepingu lõpetamise tingis Riigikohtu üldkolleegiumi 16. mai 2008. a. otsus, mis tunnistas ühistranspordiseaduse § 5411 lõike 3 ning väärteomenetluse seadustiku § 9 punkti 3 ja § 10 lõike 5 põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks, seda otsust ei saanud Tallinna linn ära hoida, mõjutada ega ette näha. Tallinna linna ja AS Ühisteenused vahel sõlmitud halduslepingu täimise jätkamine sellises olukorras polnuks õiguslikult võimalik ega lubatud ning see ei sõltunud Tallinna linna tahtest.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
09. September 2008, 10:24
Otsi:

Ava täpsem otsing